<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Läkare till palliativt team i norra Hälsingland

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Hos oss får du utveckla dina kunskaper i en dynamisk verksamhet.

VO Onkologis Palliativa enhet har verksamhet i hela länet och vi söker nu en läkare till vårt palliativa team med huvudsaklig stationeringsort i Hudiksvall. Teamet har Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdals kommuner som upptagningsområde.

Palliativa teamen arbetar multiprofessionellt och består av läkare, sjuksköterskor, kurator och präst och fungerar som extra resurs till patienter med cancersjukdomar och ALS som är i behov av vård i livets slutskede.

Vi arbetar för att uppnå bästa möjliga livskvalité hos patienter med behov av vård i livets slut genom stöd till både patienter och närstående. Vi samordnar olika vårdinsatser och samarbetar med sjukhusens övriga kliniker samt med kommuner och primärvård.

I teamet i Hudiksvall kommer du att arbeta tillsammans med två läkarkollegor, fyra sjuksköterskor, en medicinsk sekreterare och en kurator.

Vill du vara med att utveckla den specialiserade palliativa vården i Region Gävleborg, så Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Tjänsten avser specialistläkare i palliativ medicin alternativt specialistläkare inom andra områden som exempelvis onkologi, allmänmedicin, geriatrik eller anestesiologi.

Det är i huvudsak arbete i öppenvård med hembesök och telefonrådgivning och arbetstiden är dagtid måndag till fredag mellan kl. 08:00 -17:00 samt deltagande i helgjourverksamhet med telefonberedskap mellan kl. 09:00-15:00 som är gemensam för länet.

För kompetensutbyte och verksamhetsutveckling anordnas gemensamma träffar mellan de olika teamen i länet och möjlighet till handledning för teamet finns. Inom den palliativa enheten finns idag specialistläkare inom onkologi, hematologi, allmänmedicin, anestesiologi och palliativ medicin samt både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med olika inriktning. I vårt uppdrag ingår även utbildning och kompetensförmedling till andra aktörer inom den palliativa vården.

Vi ser positivt på personlig kompetensutveckling i ämnesområdet och det finns möjlighet för färdiga specialistläkare att utbilda sig i tilläggsspecialiteten palliativ medicin.

Kvalifikationer

Läkare med intresse av att arbeta i team med palliativ vård. Tidigare erfarenhet av arbete med palliativ vård och/eller utbildning i palliativ vård är meriterande.

Vi vill att du har ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras

Ansök här