<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Arbetsterapeut till Sätra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sätra Din hälsocentral har idag 40 medarbetare och bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i ett mångkulturellt område. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, hypertoni, bensår, hjärtsvikt samt osteoporos. Vi har även ett akutteam och arbetar tvärprofessionellt bland annat kring patienter med smärta eller flerfunktionsnedsättning. Vi har en bra struktur på arbetet med sjukskrivna med TRISAM-möten och schemalagd tid för gemensamma rehabiliteringsdiskussioner och en rehabkoordinator till vår hjälp.

Arbetsuppgifter

Är du arbetsterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa?

Vi strävar efter livskvalitet och bättre hälsa för våra patienter och vill ha dig med i vårt team.
Arbetet innebär arbetsterapeutisk bedömning som en del i kartläggning av ohälsa eller del av utredning av patienters funktioner och rehabiliteringsbehov.

Behandling sker framförallt individuellt och i hög grad i samarbete med andra professioner. Hembesök ingår i arbetet. Patientundervisning och rådgivning ingår i arbetsuppgifterna. Verksamhetsområde primärvård Gävle har en gemensam handenhet som tar hand om alla bedömningar och behandlingar av patienter med handproblem så det ligger inte på den enskilde arbetsterapeuten.

Vi har en arbetsterapeuttjänst på hälsocentralen och innehavaren ska nu vara föräldraledig. För kollegialt stöd kommer du att ingå i ett nätverk med åtta arbetsterapeuter som arbetar på de olika offentliga hälsocentralerna i Gävle. Ni möts regelbundet för kollegiala diskussioner, samverkar vid ledigheter och är ett nära stöd för varandra i vardagen.

Kvalifikationer

Du är legitimerad arbetsterapeut och det är meriterande om du har arbetat inom primärvård eller hemsjukvård.

Du är flexibel, ansvarstagande och är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga då vi har ett tvärprofessionellt samarbete. Du ska vara engagerad och bidra till utveckling på hälsocentralen.

Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansök här