<< Tillbaka till listan över lediga jobb

BUP-mottagningen Södertull söker Triageringssjuksköterska

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Arbetsuppgifter

Du är en av ett dussin medarbetare i VO BUP/HAB/Familjehälsa Gävleborg som arbetar med att lotsa/triagera barn och unga med psykisk ohälsa till rätt vård via telefon. Det är oftast en vårdnadshavare som gör en egen vårdbegäran, men det kan även vara den unge själv som ringer. Vid behov bokas tid för en längre strukturerad telefonintervju som görs via ett instrument (BCFPI) Brief Child phone Intervju. Med hjälp av detta gör du en bedömning av vilken vårdnivå, första linjen eller specialist som den aktuella patienten ska erbjudas. Du bokar in patienten till den berörda mottagningen eller hänvisar till eventuell annan vårdgivare. Vid akuta tillstånd hänvisas till de ordinarie BUP-mottagningarna i länet. Triageringsteamet består av 7 medlemmar som är förankrade runt om på BUP-mottagningar eller på Familjehälsans mottagningar inom Verksamhetsområde Familjehälsa/BUH och BUP i Region Gävleborg. Du tillhör BUP-mottagningen Södertull i Gävle där du har din chef, men arbetsleds av en teamledare för triageringsteamet. Teamet har regelbunden handledning.

BUP Södertull där du har din arbetsplats är en välfungerande enhet med en trevlig och kunnig personalgrupp. De som arbetar på mottagningen har lång erfarenhet av att arbeta med bedömning och utredning av barn och ungdomar. Mottagningen följer nationella riktlinjer och det finns lokala vårdprogram för flertalet tillstånd. Det kommer förutom du att finnas 2-3 medarbetare på BUP-mottagningen Södertull som deltar i triagering.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning i psykiatri. Du är intresserad av att vara med och pröva och utveckla det nya arbetssättet. Erfarenhet av arbetet med barn och unga är meriterade, liksom erfarenhet av psykiatri. Vi tar även hänsyn till personlig lämplighet.

Kanske är du nyfiken på Gävleborgs län och en framtid där! Välkommen med din ansökan!

Region Gävleborg kräver uppvisande av utdrag ur belastningsregistret inför anställning för arbete med barn.

Ansök här