<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska med intresse för psykoterapeutiska samtal till Länsenheten för ätstörningar

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Länsenheten för ätstörningar är en enhet inom verksamhetsområde Habilitering och Barnpsykiatri med uppdrag att ge vår befolkning adekvat vård inom området ätstörningar. Vi tar emot såväl barn, ungdomar som vuxna från hela regionen. Vi har moderna och anpassade lokaler för vår verksamhet i centrala Gävle med närhet till järnvägsstationen. Inom enheten finns en gedigen kunskap och erfarenhet av ätstörningar. Du som vill jobba specialiserat och med terapeutiska samtal, passa på att söka dig till oss för att utveckla dig själv, våra patienter och vår enhet så optimalt som möjligt. Vi har under hösten påbörjat ett utvecklingsarbete med syfte att bland annat ta fram ett nytt vårdprogram.

Arbetsuppgifter

Vi har två team, ett för barn och ungdomar och ett för vuxna. Denna tjänst är främst tänkt för vårt Vuxenteam. Vuxenteamet arbetar med individuella samtal, främst via KBT men vi erbjuder även insatser inom det psykodynamiska och relationella (IPT) området samt psykodrama . Vissa gruppinsatser genomförs vid vuxenteamet. Som leg. sjuksköterska kan visst stöd i form av enklare hälsoundersökningar bli aktuellt.

Barn- och ungdomsteamet arbetar i team utifrån en familjebaserad modell, FBT (Family Based Treatment). Vid enheten arbetar följande yrkeskategorier: psykolog, sjuksköterska, skötare, medicinsk sekreterare, socionom, fysioterapeut och dietist samt läkare på deltid.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med psykoterapeutisk utbildning ( s.k steg 1 eller 2 utbildning ). Erfarenhet av ätstörningar är meriterande liksom vidareutbildning i psykiatri.

Körkort erfordras

Ansök här