<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Chef till enhet för utveckling, produktion och patientsäkerhet

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

I samband med en omorganisation slås enheterna ”Patientsäkerhet och vårdkvalitet”, ”Utvecklingsenheten” och ”Produktionsstöd” ihop till en enhet från och med 1 januari 2019. Enheten består av ca 30 medarbetare. Till denna enhet söker vi nu en chef som i samråd med hälso- och sjukvårdsledningen ska bygga upp enheten med nödvändiga strukturer för daglig styrning, prioriteringar och samverkan, och därmed också utveckling för att bidra till en arbetsplats med hög kompetens och god arbetsmiljö.
Du kommer att vara anställd i hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser, HSR och har Stabschefen för hälso- och sjukvården som din närmaste chef. Du ingår i ledningsgruppen för HSR, som förutom stabschefen består av ytterligare fyra chefer inom HSR. Dessutom ingår du i HSL Plus som är den utökade ledningsgruppen för Hälso- och sjukvården.
HSR utgår från Hus 21 på sjukhusområdet i Gävle, som också är tjänstens placeringsort.

Arbetsuppgifter

Du blir chef för en grupp med stor kunskap och erfarenhet som behövs för att vi ska driva övergripande utveckling, produktions och tillgänglighetsfrågor framåt. Dessutom ligger patientsäkerhet och vårdkvalitet inom enhetens uppdrag, ytterligare områden som kräver vår ständiga uppmärksamhet för att forsätta utveckla en god vård. En viktig del av din arbetsuppgift är att ha en samordnande roll i dialog med Hälso- och sjukvårdsledningen gällande prioriteringar, satsningar och uppföljningar.
Inom Region Gävleborg tillämpar vi vår ledarskapsmodell. Chefens uppgift är bland annat att nå mål och skapa förutsättningar för sina medarbetare experterna - att leverera sitt bidrag till att uppfylla målen. För det behöver inte chefen vara den mest kunnige på området. Förmågan att uppnå mål, utveckla verksamheten och medarbetarna måste vara överordnat att själv kunna utföra medarbetarnas uppgifter.
Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas. Tillsammans med medarbetarna ska du kunna arbeta målinriktat och systematiskt. I detta arbete ska du ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till kontinuerlig omprövning, förnyelse och utveckling av verksamheten. Du ska välja arbetsformer som aktivt tar tillvara och kontinuerligt utvecklar medarbetarnas kompetens och verka för att göra dem delaktiga i verksamheten. Du ska vara en bra ambassadör för tillitsbaserat styrning och ledning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms vara likvärdig. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap inom sjukvårdsområdet ses det meriterande.
Vi ser gärna att du har dokumenterade erfarenheter från produktionsplanering.
Uppdraget ställer höga krav på din förmåga att kommunicera. Du ser dialog som ett viktigt verktyg i kontakten med medarbetare, kollegor och andra interna, samt externa aktörer.
Du förväntas att ha god förmåga att kunna växla mellan att se helhet och delarna som utgör helheten. Som ledare är du målinriktad och eftersträvar tydlighet. Du har en god förmåga till struktur och planering. Att ge förutsättningar till delaktighet ser du som en naturlig del i arbetet. Att initiera och stödja förändringsarbete, samt följa upp resultatet är något du trivs med.

Ansök här