<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till rehabiliteringsmedicinavdelningen i Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar emot patienter från hela Region Gävleborg med ett upptagningsområde om cirka 280 000 invånare. Kliniken består av en slutenvårdsenhet;
rehabiliteringsmedicinavdelning 70 med 16 vårdplatser och vi kommer att behöva en till sjuksköterska i arbetsgruppen. Totalt på rehabiliteringsmedicin är vi drygt 70 anställda. Det finns även en öppenvårdsenhet inom enheten i form av ett smärtrehabteam, ett hjärnrehab. team, en spinalteam och en läkarmottagning.

De vanligaste patientgrupperna är personer mitt i livet som drabbats av hjärnskador, ryggmärgsskador, resttillstånd efter andra neurologiska sjukdomar eller skador samt patienter med långvarig smärta.

På avdelning 70 arbetar förutom sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabiliteringsassistent, kurator, psykologer, läkare, fritidsledare,
dietist och logoped. Speciellt för rehabiliteringsmedicin är att vi arbetar i team och att så gott som all personal är klinikanslutna, vilket ger oss en bra förutsättning för kommunikation och samverkan.

Hela rehabiliteringsmedicin har ett beteendemedicinsk synsätt - det vill säga att vi tar hänsyn till att även beteenden och faktorer i livsstilen påverkar kroppens sjukdoms tillstånd, uppkomst och framför allt dess utveckling.

Vi vill säkerställa att vi håller god kvalitet och har ackrediterats 3 ggr enligt ett internationellt kvalitetssystem som heter CARF- Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities. Ny granskning har precis gjorts och vi inväntar nu resultatet från den senaste granskningen.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, medicindelning, provtagning, dokumentation och rapportering. Men du ingår även i rehabiliteringsarbetet och omvårdnaden på avdelningen kontinuerligt under hela dygnet. Tillsammans med övriga yrkesprofessioner tar vi gemensamt ansvar för våra gemensamma patienter.

Du deltar i upprättande av en individuell rehabiliteringsplan för/med patienten tillsammans med närstående och övriga i teamet. Utifrån den sammansatta rehab-planen påbörjas rehabiliteringsinsatser som genererar fortsatta utredningar, behandling/träning och åtgärder för att möjliggöra utskrivning. Vår målsättning är också att patient och närstående känner delaktighet, trygghet och upplever respekt.

Kvalifikationer

Vi försöker att jobba utifrån Regionens gemensamma värdegrund som utgörs av tre ordpar:

• Öppenhet & ärlighet
• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet

Vi söker Dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse av att arbeta med rehabilitering och att arbeta i team runt patienten tillsammans med övriga yrkeskategorier.

Vi lägger även stor vikt på personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, bemötande, flexibilitet och initiativförmåga.

Ansök här