<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Kvinnoklinikens läkare i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Kvinnosjukvården i Gävleborg är uppdelad på två orter – Gävle och Hudiksvall

Förlossningsenheten i Gävle har cirka 1900 förlossningar samt obstetrisk öppenvårdsverksamhet med Ultraljud. BB har tolv platser och gynekologin har sex vårdplatser.

Gynekologin är idag till största delen öppenvårdsverksamhet med bland annat abortmottagning, onkologi, uro-gynekologi, fertilitetetbehandlingar och preoperativa utredningar. Gynekologin ser likartad ut på båda orterna.
Förlossningsenheten i Hudiksvall har drygt 1200 förlossningar/år samt obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud. BB avdelning med åtta platser är en samvårdsavdelning med gynekologins fyra vårdplatser.
Läkargruppen i Gävle består för närvarande av cirka 30 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Vi söker en trygg chef och ledare, som vill vara med och bidra till verksamhetens fortsatta höga kompetens, medicinska säkerhet och goda arbetsmiljö.

Med hög ambition och stort engagemang driver vi förbättrings- och förändringsarbeten framåt. Du ansvarar för att säkerställa en effektiv och patientsäker produktionsplanering med korrekt bedömda åtgärder och du leder och planerar den dagliga driften med ett helhetsansvar för budget, personal och kvalitet, för att bland annat säkerställa god tillgänglighet och patientsäker verksamhet.

I dialog med medarbetarna tydliggör du verksamhetens mål och utvecklar arbetssätt och metoder för att nå dessa. Du ansvarar för att stimulera och stödja nytänkande och medicinsk utveckling.

Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i en klinikens ledningsgrupp med fokus på Kvinnosjukvårdens gemensamma verksamhetsfrågor. Arbete sker hela tiden i nära samarbete med övriga vårdenhetschefer.

Kvalifikationer

Du har någon form av medicinsk högskoleutbildning och gärna erfarenhet från ledande befattning som chef och/eller läkarexamen. Erfarenhet från hälso-/sjukvård ses som meriterande.

Du bör motiveras av utvecklings- och förbättringsarbete och ha erfarenhet av att leda i förändring. Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och lätt för att utveckla förtroendefulla relationer.

Uppdraget som vårdenhetschef ställer höga krav på självständighet, tydligt och målinriktat ledarskap, samt god förmåga att tillvarata och utveckla kompetensen bland dina medarbetare. Vidare behöver du även vara kommunikativ och trivas med ett högt arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och förmågan att samarbeta samt att dina personliga egenskaper överensstämmer med Region Gävleborgs värdegrundsord:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Ansök här