<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till kirurgkliniken, KAVA Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Verksamhetsområde Kirurgi är en länsövergripande klinik med mottagning och avdelningar i både Hudiksvall och Gävle. Kirurgkliniken i Gävle består av tre vårdavdelningar, kirurgmottagning och endoskopimottagning. På kliniken finns specialister i urologi, kärl, plastik, övre- och nedre magtarm, bröst- och endokrinkirurgi.

KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning startade vi i mars 2018 för att få ett bättre fokus på vård och planering när det gäller våra akuta patienter. På KAVA vårdas alla jourfall som kan komma via akuten eller mottagningen inom området kirurgi, dock inte kärlkirurgi eller ÖNH.
Vi förväntar oss att det leder till kortare väntan på akuta operationer, kortare vårdtider och en bättre vårdplatssituation. Vi får också ett ökat fokus på hela vårdkedjan i det elektiva flödet.

Vi på kirurgkliniken har påbörjat ett arbete för att stärka chefers förutsättningar att vara chef och utöva sitt ledarskap, ett arbete som Du som ny vårdenhetschef kommer att bli delaktig i och ha möjlighet att påverka.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med att arbeta aktivt för att fortsätta utveckla och driva verksamheten hos oss och bidra till en arbetsplats med hög kompetens och god arbetsmiljö!

KAVA är en viktig del av kirurgklinikens verksamhet. Som vårdenhetschef har du helhetsansvaret för enheten och dess verksamhet, vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du leder det dagliga arbetet såväl som enhetens utveckling. Du har ett nära samarbete med klinikens övriga vårdenhetschefer och verksamhetschef där ni tillsammans arbetar strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har en linjeorganisation och du är direkt underställd verksamhetschefen.

Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas. Tillsammans med medarbetarna ska du kunna arbeta målinriktat och systematiskt. I detta arbete ska du ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till kontinuerlig omprövning, förnyelse och utveckling av verksamheten. Du ska välja arbetsformer som aktivt tar tillvara och kontinuerligt utvecklar medarbetarnas kompetens och verka för att göra dem delaktiga i verksamheten.

Vi erbjuder dig ett spännande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms vara likvärdig. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap inom sjukvårdsområdet ses det meriterande.

Uppdraget som vårdenhetschef ställer höga krav på din förmåga att kommunicera. Du ser dialog som ett viktigt verktyg i kontakten med medarbetare, kollegor och andra interna, samt externa aktörer. Du förväntas att ha god förmåga att kunna växla mellan att se helhet och delarna som utgör helheten.

Som ledare är du målinriktad och eftersträvar tydlighet. Du har en god förmåga till struktur och planering. Att ge förutsättningar till delaktighet ser du som en naturlig del i arbetet. Att initiera och stödja förändringsarbete, samt följa upp resultatet är något du trivs med.

Ansök här