<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Kvalitetssamordnare till Verksamhetsområde Ortopedi

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Ortopedkliniken i Gävleborg är en länsgemensam verksamhet som bedriver akut och elektiv slutenvårds-ortopedi samt dagkirurgi. Ortopedin i länet utreder och behandlar patienter i rörelseapparaten, i första hand genom kirurgisk åtgärd.

Arbetsuppgifter

Som kvalitetssamordnare inom verksamhetsområdet har du en nyckelfunktion och arbetar tillsammans med och på uppdrag av verksamhetschef och vårdenhetschefer.

Uppdraget består i att bidra till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet bland annat genom förbättringsarbeten, utredning av avvikelser och inträffade händelser, analyser samt stödja verksamhetschefen med att utveckla ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
I rollen ingår att omvärldsbevaka och återföra kunskap till verksamheterna och ge förslag till och initiera förbättringsarbete.

Arbetet är länsövergripande och befattningen är underställd verksamhetschefen för VO Ortopedi. Du deltar i ledningsgruppsarbete inom verksamhetsområdet men är även en central del i uppföljningen av verksamheten.

Kvalifikationer

Vi söker en strukturerad person med stort engagemang för verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Du vill, tillsammans med chefer, medarbetare och kollegor inom andra verksamheter, vara med att förändra och förbättra.

Arbetet ställer stora krav på självständighet men också på förmåga att samverka och samarbeta. Du har en god organisatorisk och administrativ förmåga och kan ställa om, prioritera samt hantera flera parallella uppgifter.

Du är sjuksköterska eller har annan relevant högskoleexamen inom hälso- och sjukvård. Har du erfarenhet av patientsäkerhetsarbete samt kunskap om lagar och författningar inom hälso- och sjukvård är det meriterande. Du har goda datakunskaper samt har erfarenhet i Platina.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

Ansök här