<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Kvalitetssamordnare till Verksamhetsområde Anestesi

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Som kvalitetssamordnare tillhör du Verksamhetsområde Anestesi. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets stab med 7 kollegor som är bland annat verksamhetsutvecklare och chefssekreterare, samtliga med länsövergripande uppdrag.

Verksamhetsområde Anestesi bedriver akut och planerad specialistvård vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall inom områdena:

• Anestesi-, operations- och sterilgodsverksamhet samt postoperativ vård

• Intensivvård inklusive återbesöksmottagning

• Smärtverksamhet (i Gävle med filial i Söderhamn)

• Sekundärtransport dygnet runt med anestesisjuksköterskekompetens med ambulans mellan sjukhus, vilket bemannas i samverkan med ambulansverksamheten

Inom verksamhetsområdet arbetar ungefär 400 medarbetare, med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och administratörer. Vid varje sjukhus finns en driftchef som bistår verksamhetschefen och är lokalt ansvarig för framförallt i produktionsfrågor.

Arbetsuppgifter

Som en av verksamhetsområdets två kvalitetssamordnare arbetar du länsövergripande med att utveckla ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom VO Anestesi, som sedan 2017 har ett ISO-certifierat ledningssystem. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du stödjer verksamhetschef och vårdenhetschefer i att utreda och följa upp avvikelser, samt utföra risk och händelseanalyser. I rollen ingår även att omvärldsbevaka och återföra kunskap till verksamhetsområdet samt att ge förslag till och initiera förbättringsarbete.

Kvalifikationer

Du har högskolekompetens inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet av patientsäkerhetsarbete i kvalitetssamordnarroll eller motsvarande, samt kunskap om lagar och författningar inom hälso- och sjukvård är meriterande. Därtill har du goda datakunskaper och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har god organisatorisk förmåga med ett flexibelt förhållningssätt, samt förmåga att hantera flera uppgifter parallellt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här