<< Tillbaka till listan över lediga jobb

BVC-sköterska till Familjecentralen Sätra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Familjecentralen som nu funnits i två år bedriver sin verksamhet i nya fräscha lokaler i en separat byggnad skild från Sätra din hälsocentral. BVC-sköterskorna tillhör organisatoriskt hälsocentralen och deltar i APT och andra aktiviteter tillsammans med medarbetare på hälsocentralen. Som BVC-sköterska sker det dagliga arbetet på familjecentralen som bemannas med tre BVC- sköterskor som alla är distriktssköterskor, två barnmorskor, två pedagoger på den öppna förskolan samt en socionom. Arbetet genomsyras av starkt fokus på barnperspektivet där barnets och familjens bästa sätts i centrum. Arbetet på familjecentralen innebär bland annat insatser för att stärka familjernas sociala nätverk och finnas tillgänglig som en mötesplats.

På Sätra Din hälsocentral arbetar totalt cirka 40 medarbetare med alla förekommande professioner i primärvård. En av hälsocentalens specialister i allmänmedicin är i huvudsak ansvarig för läkamottagningen på BVC där också ST-läkare från BUS arbetar under sin utbildning. Familjecentralen upprättar en egen verksamhetsplan och aktivitetsplan, har egna veckovisa möten samt handledning.

Familjecentralen och Sätra Din hälsocentral finns i ett mångkulturellt område och tolksamtal förekommer.

Arbetsuppgifter

Barnavårdscentralens uppdrag regleras via rikshandboken, hälsovalshandboken samt via barnhälsovården. Arbetet vid barnavårdscentralen innebär självständigt arbete på BVC- och vaccinationsmottagning, hembesök, telefonrådgivning och att leda föräldragrupper tillsammans med övriga aktörer på familjecentralen.

Familjecentralens uppdrag är att arbeta utifrån ett generellt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Som BVC-sköterska ska du erbjuda blivande föräldrar och barn 0-5 år och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet. Familjecentralens aktörer samverkar för att bidra till goda uppväxtvillkor och god hälsa för barnen.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som distriktsköterska inklusive förskrivningsrätt alternativt sjuksköterska med inriktning barn och ungdomssjukvård.

Kunskap och erfarenhet av barnhälsovårdens riktlinjer för BVC och erfarenhet av arbete i primärvård är meriterande.

Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och att ta egna beslut. Förmåga att samarbeta med andra yrkesgruppen runt barnet på familjecentralen med barnmorska, socionom och förskolelärare samt med externa aktörer så som hälsocentralen och skolhälsovården.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Ansök här