<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog/PTP-psykolog till psykiatriska mottagningen i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska specialistvården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Verksamheten skall präglas av gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat. Du kommer att arbeta i ett allmänpsykiatriskt team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare och medicinska sekreterare.

Arbetet sker i samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter.

Psykiatriska mottagningsverksamheten i norra Hälsingland har en gemensam mottagning i Hudiksvall. I Bergsjö och Ljusdal finns filialverksamhet som tillhandahåller specialistpsykiatriska insatser till patienter med långvarig och låg funktionsnivå, så som exempelvis psykosproblematik.

Mottagningen har 7,5 psykologtjänster med en kompetensspridning av både PTP-psykologer och psykologer med mångårig specialistpsykiatrisk erfarenhet. Arbetsplatsen har både KBT, KPT och PDT kompetens och tillhandahåller handledning både utifrån metod och uppdrag som t ex utredningshandledning. På mottagningen finns även DBT-team, ERGT kompetens samt terapeutisk kompetens inom traumabehanding såsom EMDR och Prolonged exposure.

Arbetsuppgifter

Diagnostik, bedömning, utredning och psykologisk/psykoterapeutisk behandling inom ramen för allmänpsykiatrisk öppenvård.

Du förväntas även delta i verksamhetens utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog. Erfarenhet av specialistpsykiatri inkluderande strukturerad diagnostik och utredning är meriterande liksom neuropsykiatrisk kompetens och erfarenhet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Körkort erfordras.

Ansök här