<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Fysioterapeut till rehabiliteringsmedicinavdelning, Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar emot patienter från hela Region Gävleborg med ett upptagningsområde om cirka 280 000 invånare. Kliniken består av en slutenvårdsenhet; med 16 vårdplatser och en öppenvårdsenhet i form av ett smärtrehabteam, ett hjärnrehab-team, en spinalmottagning och en läkarmottagning. Totalt finns cirka 75 anställda. Våra olika enheter arbetar enligt en beteendemedicinsk modell för analys och behandling.

Vill du arbeta med personer som har drabbats av neurologisk sjukdom eller skada? Här har du chansen att få jobba i team på vår avdelning och vara delaktig i personers rehabilitering under en längre tid inom slutenvård. Teamet består av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, fritidsledare, kurator, logoped, läkare, psykolog, rehabassistent, sjuksköterska och undersköterska. Arbetet som fysioterapeut bedrivs dagtid vardagar, men rehabiliteringen sker dygnet runt med engagerad personal - teamarbete utgör grunden för rehabiliteringsarbetet.

Vi fysioterapeuter arbetar i två team med patienten i centrum. Utifrån personens behov/svårigheter undersöker och behandlar vi uppkomna motoriska funktionshinder samt arbetar med förebyggande åtgärder. Det kan innebära fysisk träning i aktiviteter som hör till det dagliga livet, utifrån personens intellektuella förmåga samt träning att fungera socialt och i grupp. Vid behov utprovning av hjälpmedel och deltagande i hembesök.

Teamet upprättar rehabiliteringsplaner med patienten och närstående, med huvudmål och delmål. Planen utvärderas kontinuerligt och nya delmål sätts.

Vi erbjuder kvalificerad, teambaserad rehabilitering företrädesvis till personer i aktiv ålder i Gävleborgs län i syfte att uppnå optimal aktivitetsnivå och delaktighet i samhället för individen. Vi tar emot personer med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador och resttillstånd efter andra neurologiska sjukdomar och skador samt långvarig smärta. Vi erbjuder även i viss mån utbildning, konsultation och handledning till samverkanspartners och andra intressenter.

Vi satsar på kvalitetssäkring och är ackrediterade enligt CARF Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities.

Arbetsuppgifter

Som fysioterapeut tilldelas du ett antal patienter som du följer hela rehabiliteringstiden. Tät samverkan och stöd finns hos kollegor och teammedlemmar.

Du ansvarar för patientens fysiska träning, rörelse- och förflyttningsförmåga med hänsyn taget till kognitiv kapacitet. Du deltar i ronder, möten, patientkonferenser, rehabplaneringar med schemaläggning samt eventuella hem- och arbetsplatsbesök.

Du ansvarar för att slussa över och rapportera den fortsatta träningen av fysisk förmåga till aktuell öppenvård eller vårdboende. Journalföring sker enligt gällande riktlinjer. Genom fortbildning och studier medverkar du till utveckling inom vårt verksamhetsområde samt delger dina erfarenheter till övrig personal.

Du handleder övrig personal i exempelvis kontraktur profylax och gångträning. Du medverkar vid introduktion och handledning av kollegor samt handleder studenter vid behov. Du initierar och medverkar till utveckling och kvalitetssäkring inom vårt ansvarsområde.

Kvalifikationer

Utbildad legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet och fördjupad kunskap om rehabilitering. Intresserad av neurologi och rehabilitering. Erfarenhet av, eller intresse till vidareutveckling inom områden som neurologisk rehabilitering och Bobath.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansök här