<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till lungmottagningen i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Lungenheten består av avdelning 109L och lungmottagningen. Tjänsten avser vårdenhetschef för lungmottagningen. Lungavdelningen har en egen vårdenhetschef. Lungenheten erbjuder hela Gävleborgs län akut och planerad specialistvård. Stora patientgrupper är lungcancer, tuberkulos, sömnapné, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och respiratorisk insufficiens.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som vårdenhetschef har du ledningsansvar för enhetens personal, ekonomi, arbetsmiljö, produktion, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Samverkan med såväl andra chefer som andra interna och externa aktörer utgör en stor del av uppdraget.

Som vårdenhetschef arbetar du i linjeorganisationen och är direkt underställd verksamhetschefen. Då rollen som vårdenhetschef är förenad med ett operativt ledarskap förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värderingar;

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du har ett ansvar att bidra till helheten även inom verksamhetsområdet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Du ska ha en god pedagogisk förmåga och lätt för att kommunicera och samarbeta med olika arbetsgrupper. Meriterande är om du har arbetat som chef med personalansvar.

Vi söker dig som kan ha fullt fokus på mottagningens medarbetare och dess arbetsmiljö, men som också ser vikten av att ta ansvar för helheten inom Internmedicin och Gävle sjukhus.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att kunna samarbeta.

Ansök här