<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Enhetschef till företagshälsan Region Gävleborg

Region Gävleborg ansvarar och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 276 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 9,5 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Hudiksvall, Bollnäs, Gävle, Ockelbo, Ovanåker och Sandvikens kommuner har tillsammans med Region Gävleborg bildat en gemensam Företagshälsa, med ett medarbetarunderlag på ca 28 000 personer.

Företagshälsan har 34 medarbetare med placeringar i Bollnäs, Hudiksvall, Gävle och Sandviken. Den huvudsakliga och övergripande målsättningen är att Företagshälsan nu och framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa- och arbetsmiljö. Vår Företagshälsa har många fördelar. Det stora underlaget gör det möjligt att attrahera och erbjuda kompetens med både bredd och spets och till samverkande arbetsgivare erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitativ Företagshälsovård. En större organisation ger också goda förutsättningar avseende tillgänglighet och kontinuitet vilket är av stor betydelse för samverkande organisationer.

Mer information finns på Företagshälsans externa hemsida www.gdfh.se.

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef på Företagshälsan ansvarar du för att säkerställa en effektiv leverans och god kvalitet på de tjänster som verksamheterna beställer. Arbetet är i grunden kundorienterat, vilket innebär att utvecklingen sker i dialog och i nära samarbete med kund. Med en helhetssyn i uppdraget och genom att leverera tjänster med rätt innehåll, kvalitet och omfattning bidrar Företagshälsan till att våra kunder når sina mål. I rollen som enhetschef initierar och driver du förbättrings- och utvecklingsarbeten, inspirerad av aktuell omvärldsbevakning.

Med engagemang och drivkraft likväl som uthållighet och tålamod leder du verksamheten mot uppsatta mål.
Enhetschefen arbetar nära sina medarbetare för att ha en god inblick i deras arbete och förståelse för utmaningar i vardagen. Du ger medarbetarna förutsättningar att kunna leverera tjänster av god kvalitet.
Rollen innefattar ett ledande och coachande förhållningssätt av en kompetent medarbetargrupp bestående av olika professioner. Hög delaktighet hos medarbetarna är en framgångsfaktor.

Som enhetschef arbetar du i nära dialog med Förvaltningschefen och ingår i ledningsgrupp inom organisationen. Personal och arbetsmiljöansvar ingår i tjänsten och du förhåller dig till satta budgetramar.
Genom att verka som chef inom Region Gävleborg förväntas du arbeta utifrån perspektiven helhet och samverkan, mål och effekt samt innovation och utveckling med utgångspunkt i Regionens värdegrund.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig akademisk utbildning och bakgrund i ledande befattning samt erfarenhet av att driva och utveckla verksamhet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från företagshälsovård och en grundprofession som återfinns inom verksamheten är meriterande. Du har en förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer och bygger ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan så väl internt som externt. En stark kommunikativ förmåga, ett inkluderande ledarskap och god förmåga att motivera medarbetare ser vi som några av nycklarna. Du har erfarenhet av att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och är förtrogen med arbete i en politiskt styrd organisation.

Ansök här