<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Barnmorskor till förlossningen i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Kvinnosjukvården i Gävleborg är uppdelad på två orter - Gävle och Hudiksvall.

Förlossningsenheten i Gävle har cirka 1800 förlossningar/år och förlöser från graviditetsvecka 29 samt obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud. BB har tolv platser och gynekologin har sex vårdplatser.

Förlossningsenheten i Hudiksvall har cirka 1100 förlossningar/år och förlöser från graviditetsvecka 32 samt obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud. BB- avdelningen med åtta platser är en samvårdsavdelning med gynekologins fyra vårdplatser.

Gynekologin är idag till största delen en öppenvårdsverksamhet med bland annat abortmottagning, uro/gynekologi, fertilitetsbehandlingar och preoperativa utredningar. Det är likartat på båda sjukhusen.

Vi samarbetar nära med våra kollegor i Hudiksvall och med regionvården på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Arbetsuppgifter

På förlossningen i Gävle arbetar vi i parvård, det vill säga tre barnmorskor och tre undersköterskor tillsammans på passen. Vi har också infört två barnmorskor på sal vid slutet av utdrivningsskedet. Dagtid under veckan förstärks passen med en koordinator och målet är att ha koordinator på samtliga pass.

Vi har god arbetsgemenskap och prioriterar teamarbetet. Vi har deltagit i projektet Säker Förlossningsvård och där fått gott betyg för vår verksamhet.

Teamet som driver verksamheten mot våra medicinska uppsatta mål består av vårdutvecklare, kvalitetssamordnare, vårdkedjeansvarig förlossningsläkare, sektionsledare och vårdenhetschef.

Vi har ambitionen att hela tiden ligga i framkant. Samtliga barnmorskor och läkare CTG certifieras årligen, ALSO- och CEPS-träning sker organiserat 1-2 gånger/år. Vi arbetar aktivt för att få ner sectiofrekvensen på framförallt förstföderskor (Robson 1), ett arbete som kräver tålamod, kunskap och framförallt teamwork. Vi arbetar medvetet och aktivt med att minska sfinkterskador och det med utbildningsinsatser, nytt arbetssätt med två barnmorskor på sal, fallgenomgångar, personlig statistik och med personlig- samt gruppfeedback.

Vi har en Specialist MVC-mottagning i nära anslutning till förlossningen och där inryms
Auroramottagning, Obstetrix mottagning, Spec- och Ultraljudsmottagning.

Ultraljudsmottagning bemannas med fyra barnmorskor som alternerar och roterar mot förlossningsvård. Ultraljudsmottagningen kommer att utöka så att vi under hösten 2019 kommer att kunna erbjuda tidiga ultraljud.

Vi har en separat mottagningsdel för de polikliniska besöken och bedömningspatienter och den bemannas med barnmorska och undersköterska dagtid.

Du går på individuellt schema i TimeCare och på en 38,25 tim arbetsvecka vilket också innebär nattjänstgöring. Region Gävleborg har nattavtal vilket innebär arbetstidsförkortning.

Vi arbetar aktivt för att få en sammanhållen familj runt det nyfödda barnet, vilket innebär förändringsprocesser i våra flöden och framgent även nya lokaler med nära samarbete med neonatalavdelningen. Vi har en verksamhet för planerade sectio där syftet är att familjen får vara tillsammans under hela vårdtiden. Sectioverksamheten bedrivs av barnmorskor och undersköterskor från förlossning och BB ett par dagar i veckan på vår BB-avdelning. Som barnmorska på förlossningen finns det möjlighet att ingå i sectiokedjan.

Kvalifikationer

Du är legitimerad barnmorska och har erfarenhet från förlossningsvård och arbetet kring den gravida kvinnan. Det är meriterande om du har erfarenhet från att koordinera arbetet på förlossningen. Du trivs med att arbeta i team och handleda studenter av olika kategorier.

Meriterande är om du är ALSO-instruktör och CEPS-utbildad.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord: professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet.

För dig som saknar längre erfarenhet men ändå vill söka finns dock goda möjligheter till stöd från mer erfarna kollegor.

Ansök här