<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Barn- och ungdomshabiliteringen Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Våra målgrupper är barn och ungdomar 0-17 år med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och/eller autism.

Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov där samverkande insatser utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges i grupp eller individuellt på barn- och ungdomshabiliteringen eller i vardagsmiljön. Du ingår i ett team som består av arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logoped, fysioterapeuter, sjuksköterska, specialpedagoger, psykologer och administrativ personal. Läkare konsulteras vid medicinska frågeställningar.

Arbetsuppgifter

Vill du som vara med och utveckla vår verksamhet på Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle tillsammans med två erfarna psykologer och övriga team?
Vill du arbeta på en arbetsplats där mycket är på gång och där det finns stora möjligheter att påverka?
Vill du arbeta i team med hög kompetens?
Vill du arbeta med både utredningar och behandlingsinsatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar?
Vill du ha ett varierande, stimulerande och meningsfullt arbete där du lär dig något nytt varje dag?
I så fall ska du söka tjänsten som leg. psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle

Som psykolog kommer du att arbeta med utredning och diagnosticering av misstänkt autism hos barn tom 5 år, samt kognitiva bedömningar av barn och ungdomar 0-17 år. Du kommer att få arbeta med behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autism, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer också att få arbeta med stöd och utbildning kring funktionshinder, enskilt eller i grupp, riktat till föräldrar och nätverk. Utbildningsinsatser är en stor del av vår verksamhet.

Målet med våra insatser är att alla barn och ungdomar ska fungera så bra som möjligt i sin närmiljö. Insatserna syftar till att stärka individen och deras nätverk, genom att de förstår, behärska och kan kompensera för funktionsnedsättningen. Det gör vi genom föräldrautbildningar, samtalskontakter, gruppinterventioner etc. Samverkan med BUP, Elevhälsan m.fl. är en viktig del i arbetet.
Hos oss finns det ett stort behov av, och intresse för, den breda psykologiska kompetensen. Du som psykolog kan tillföra den i teamarbetet. Det finns samtidigt utrymme att specialisera sig inom ett smalare intresseområde.

Är du intresserad att vara en del av detta? Tveka då inte, sök dig till oss!

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog. Vidareutbildning i neuropsykologi och erfarenhet av behandling, utredning och diagnosticering av barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling inom de områden som berör våra målgrupper.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samt intresse av och god förmåga att arbeta i team.

Vi ser gärna att du som psykolog har visioner kring habilitering, utveckling och barnens delaktighet.

Körkort erfordras.

Inför ev. anställning skall utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas.

Ansök här