<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Kurator till Barn och ungdomshabiliteringen, Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Våra målgrupper är barn och ungdomar 0-17 år med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och/eller autism.

Verksamheten ansvarar för habiliterande insatser till barn och ungdomar och deras familjer utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Målet är att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjligheter att utvecklas på bästa sätt med hänsyn till sina förutsättningar. Verksamheten har också som mål att ge kunskapsspridning och utbildningsinsatser till familjer och nätverk.

Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov där samverkande insatser utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges i grupp eller individuellt på barn- och ungdomshabiliteringen eller i vardagsmiljön. Du ingår i ett team som består av arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logoped, fysioterapeuter, sjuksköterska, specialpedagoger, psykologer och administrativ personal. Läkare konsulteras vid medicinska frågeställningar

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inom barn- och ungdomshabiliteringen är varierande och du ingår i ett tvärprofessionellt team, där många olika yrkeskategorier är representerade.

Som kurator arbetar Du främst med föräldrastöd. Du arbetar också med stödjande insatser till barn, ungdomar och närstående. Insatser kan ges både enskilt och i grupp. Insatserna ges ofta i samarbete med kollegor i teamet. Du medverkar också i utbildningsinsatser.

Som kurator ansvarar du även för att ge information om samhällsstöd.
Målet är att alla barn och ungdomar ska ha förutsättningar att fungera så optimalt som möjligt. Detta innebär att du i stor utsträckning samverkar och samplanerar med andra verksamheter såsom barnsjukvården, barnpsykiatrin, LSS, socialtjänsten och försäkringskassan.

Arbetet är självständigt och varierat. Stor vikt läggs på det tvärprofessionella arbetet.

Som kurator har Du har en betydelsefull roll i habiliteringens arbete och får chansen att vara med och utveckla verksamheten.

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer

Socionomexamen och KBT utbildning. Erfarenhet av habilitering eller habiliteringens målgrupper är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Ansök här