<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till rättspsykiatrisk vårdavdelning Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Rättspsykiatriska vårdavdelningens (avdelning 26) uppdrag är att slussa ut och skapa individuella lösningar för patienter som under längre tid tvångsvårdats enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, samt att vårda och skapa förutsättningar för återhämtning och rehabilitering för patienter som på grund av komplexa vårdbehov bedöms behöva längre sammanhängande vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Avdelningens arbetssätt är att följa patienten efter avslutad heldygnsvård över i den öppna vårdform som följer på denna tills ett fungerande nätverk av hjälp och stödinsatser utifrån individens behov har etablerats.

Arbetsuppgifter

Arbete i multiprofessionella vårdteam som ansvarar för bedömning, planering och genomförande av omvårdnadsinsatser utifrån patientens individuella behov. Dag och kvällsarbete. Sedvanliga arbetsuppgifter i slutenvård varvas med utåtriktade rehabiliterings-och friskvårdsaktiviteter. Då avdelningen även vårdar patienter enligt Lagen om öppen rättspsykiatrisk vård, ÖRV samt Öppen psykiatrisk tvångsvård, ÖPT, ingår även en del öppenvårdsarbete, till exempel hembesök.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt inom ett team. På grund av arbetets natur ställs krav på såväl flexibilitet som observationsförmåga samt förmåga att kunna arbeta utifrån Region Gävleborgs värdegrund samt rättspsykiatrins motto "att se människan bakom brottet".

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då arbetet kräver förmåga att skapa förtroende och etablera vårdrelationer.

Körkort är meriterande.

Ansök här