<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Överläkare till Barn och ungdomspsykiatrin Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

BUP i Gävleborg är ett av 23 verksamhetsområden i länet. Befolkningsunderlaget är ca 285 000 invånare, varav ca 56000 barn och unga under 18 år. På BUPmottagningen i HUdiksvall går ca 800 barn och unga.Vi har drygt 200 medarbetare i länet och ett 20 tal läkare i olika fas av arbetslivet. Inom kort har vi flera STläkare som blir färdiga. I Hudiksvalls kommun bor ca 37000 invånare. Det är en gemytlig småstad med fina trähus, ljuvlig natur både vinter och sommar, gamla hälsingetraditioner med hantverk och kultur.
Vi har 5 enheter: BUPmottagningar för utredning, behandling och akutärenden dagtid i Bollnäs och Hudiksvall som servar vardera tre kommuner. I Gävle finns en bedömnings- och utredningsenhet och en behandlingsenhet som tar emot pat från hela Gästrikland. Dessutom finns Länsät (i Gävle), en öppenvårdsenhet, specialiserad på ätstörningar och som arbetar mot hela länet. Där sker vård för både barn och vuxna.
Det finns också ett slutenvårdsteam och heldygnsvård sker i samverkan med vuxenpsykiatrin i Gävle i första hand och ibland för yngre barn med barnmedicin i Hudiksvall resp Gävle.
Arbetet på BUP präglas av helhetssyn (sociala, psykologiska, biologiska perspektiv), behandlingarna följer i stort nationella riktlinjer och inbegriper olika insatser som psykoedukation, anpassningar, farmaka, psykoterapier enskilt eller i grupp. Forsknings- och pilotverksamheter finns. Utvecklingsarbeten med sömlös vård mellan vårdnivåer och digitala verktyg pågår. Vi är på väg in i en expansiv fas med processtyrd vård från 1:a linjens psykiatri in i specialistpsykiatrin.
Läkarna i länet är samlade under en läkarchef och har regelbundna gemensamma träffar, både för APT och yrkesutveckling.

Arbetsuppgifter

Vi vill tillsätta en överläkartjänst i Hudiksvall (och samtidigt en i Gävle).Gävleborg är relativt välbemannat med BUP-läkare och vi vill nu ytterligare säkra oberoende av hyrtjänster samt möjliggöra fortsatt deltagande i utvecklingsarbeten på läkarsidan.
I Hudiksvall arbetar man på en mottagning med integrerad utrednings- och behandlingsverksamhet. Man har ett nära och självklart samarbete mellan olika yrkeskategorier. Vi arbetar utifrån evidens, respekt för individen/familjen och helhetssyn.
Verksamheten är länsgemensam varför man ibland reser inom länet för möten. Digitala uppkopplingar förekommer också. Man har dagjour vardagar och ibland beredskap dagtid helger. Både bred baspsykiatrisk kompetens och mer specialiserade kunskapsområden uppskattas.
Flexibel tjänstegrad liksom del av tjänst inom visst område kan diskuteras. I Region Gävelborg finns också möjlighet ansöka centralt om forskning med lön på upp till 50% av arbetstiden. Vi har olika individuella lösningar.

Kvalifikationer

Specialistkompetens i barn-och ungdomspsykiatri.
Vi vill i första hand tillsätta en överläkartjänst, men skulle du vara i slutfasen av din ST är det även möjligt diskutera specialisttjänst för att känna sig för.
Goda svenskakunskaper (minst C1nivå) och kommunikativ förmåga.
Intresse för samverkan, teamarbete och familjer.
Körkort underlättar.
Personlig lämplighet beaktas.

Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.

Ansök här