<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Specialist Allmän medicin till Söderhamn Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

HC Söderhamn och Linden belägen i Bergvik har idag ett visst utvecklat samarbete. Framförallt via bemanning av FLJ, under sommaren finns gemensam sommarsamverkan. Vi har även ett samarbete utifrån vissa patientflöden.

Ledningsorganisationen består av flera vårdenhetschefer, en samordnarfunktion på respektive hälsocentral och en medicinsk rådgivare.

Linden är en HC belägen i Bergvik med drygt 3000 listade patienter. Här får du arbeta på en vackert belägen arbetsplats med kollegor från flera olika professioner.

Söderhamns HC har ca 7000 listade patienter, enheten har flera olika delar såsom BVC, dagrehab, fysioterapi mottagning och familjeläkarjour som bemannas av samtliga HC .

Ett stort fokus ligger förnärvarande att utveckla och stärka de medicinska flödena. Vi ser framförallt att vi kommer att fortsätta satsningar som stabiliserar uppdrag mot patientgrupper som diabetes, astma-kol och hypertoni. I Söderhamn finns ett välutvecklat flöde där fysioterapeutkompetensen nyttjas på ett aktivt sätt vilket underlättar flöden för patienter med problematik från rörelseapparaten. Vidare finns ett projekt kring ”lättakuta” patienter med enklare åkommor. Vi kommer också behöva fokusera kring patienter med psykisk ohälsa där ett övergripande samarbete pågår utifrån psykiatriska vårdlinjer.

Inom ramen för året har vi arbetat aktivt med såväl arbetsmiljö som rekryteringsinsatser som fallit väl ut. Detta arbete kommer att fortgå.

Arbetsuppgifter

Är du specialist inom allmän medicin och vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss?

Du kan också vara nyfiken att komma till oss som ST läkare då goda utvecklingsmöjligheter och kreativitet finns inom primärvården.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten inom primärvården i Söderhamns området där vi har verksamhet på hälsocentralerna Söderhamn och Linden.
Vi söker dig som vill vara med att fortsätta utveckla och som gärna är handledarutbildad, med då en möjlighet att handleda nya kollegor.

Vi vill skapa möjlighet för en höjd kvalitet framförallt för våra långtidsjuka där vi ser att ett förbättringsarbete behövs göras för grupper som diabetiker, hypertoni och astma-kol. Andra utvecklingsområden är generellt insatser till våra äldre patienter. Flera spännande utvecklingsarbeten finns inom verksamhetsområdet VO Primärvård södra Hälsingland

Vi erbjuder en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus och nära samarbete med kollegor. Du kommer att arbeta i team tillsammans med en positiv, engagerad och trygg arbetsgrupp. Teamarbetet innebär att du får gott stöd i dina arbetskamrater och får möjlighet att ge patienten den goda vård och bemötande vi står för.

Kvalifikationer

Du har svensk läkarlegitimation inför en ST-anställning eller är specialist inom allmänmedicin. Vi ser gärna att du har handledarkompetens.

Du är flexibel, ansvarstagande och är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

Professionalism & ansvar
Respekt & ödmjukhet
Öppenhet & ärlighet

Körkort erfordras.

Ansök här