<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Utbildningssamordnare till Verksamhetsområde Anestesi

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Som utbildningssamordnare tillhör du Verksamhetsområde Anestesi. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets stab, med 7 kollegor som är bland annat kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare och chefssekreterare, samtliga med länsövergripande uppdrag.
Verksamhetsområde Anestesi bedriver akut och planerad specialistvård vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall inom områdena:
‐Anestesi-, operations- och sterilgodsverksamhet samt postoperativ vård
‐Intensivvård inklusive återbesöksmottagning
‐Smärtverksamhet (i Gävle med filial i Söderhamn),
‐Sekundärtransport dygnet runt med anestesisjuksköterskekompetens med ambulans mellan sjukhus, vilket bemannas i samverkan med ambulansverksamheten.
Inom verksamhetsområdet arbetar ungefär 400 medarbetare, med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och administratörer. Vid varje sjukhus finns en driftchef som bistår verksamhetschefen och är lokalt ansvarig för framförallt i produktionsfrågor.

Arbetsuppgifter

Vår personal är det viktigaste vi har, och det är den resurs det råder störst brist på inom hälso- och sjukvården och så även inom Anestesin. Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv verksamhet, som ständigt förnyas. Därför gör vi en särskild satsning inom kliniken, med fokus på utveckling, utbildning och arbetsmiljö. Detta för att värna om våra medarbetare och för att fler ska vilja jobba med oss. Och för att vi ska kunna ge bästa möjliga vård.
Som utbildningssamordnare ska du bygga en struktur för kunskapsbaserad kompetensförsörjning för klinikens sjuksköterskor och undersköterskor. Det är en satsning på medarbetarnas kompetens och utveckling i den kliniska verksamheten, på kort och lång sikt. Arbetet innebär:
Att bygga upp utbildningstrappor för sjuksköterskor, undersköterskor.
Att det ska framgå vad medarbetare ska kunna respektive tillskansa sig stegvis under karriären, samt hur det ska gå till (interna utbildningar, auskultationer, externa kurser, osv).
Att se till att ny kunskap förs in i verksamheten och kompetenstrappan på ett strukturerat sätt.
Att skapa program för fördjupade internutbildningar för berörda yrkesgrupper.
Att administrera och samordna klinikens utbildningar, framförallt inom det medicintekniska området, från idé till ett färdigt koncept i Kompetensportalen.
Att tydliggöra kompetenskrav för medarbetare utifrån arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Att upprätta ett årshjul för verksamhetens utbildningar, med primärt fokus på undersköterskor och sjuksköterskor.
Att knyta ihop utbildningsstrukturen med introduktionsprogram för nya medarbetare.
Att hålla i klinikens utbildningsråd, där utbildningar skapas och synas.

Kvalifikationer

Du har sannolikt en högskoleutbildning. Den kan vara inom hälso- och sjukvård, personalvetenskap, men också inom andra vetenskaper. Projektledarutbildning är bra, men inte nödvändigt. Har du inblick i anestesiverksamhet är det meriterande men inte ett måste. Det viktiga är att du har ett stort engagemang för personal- och utbildningsfrågor och förmågan att ordna och strukturera stort och smått och sätta det i ett större sammanhang. Du kommer att behöva behärska regionens datasystem Kompetensportalen, och om du har kunskap om Excell är det en fördel. Det viktigaste är dock inte att du kan allting när du tillträder utan att du kan ta till dig kunskapen och lära dig verksamheten. Du behöver ha förmågan att arbeta självständigt och tillsammans med såväl chefer som olika yrkesgrupper. Erfarenhet av att leda grupper och möten är meriterade. Du behöver också vara en god kommunikatör, som kan förstå såväl som förklara så att det blir begripligt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här