<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Sandviken Norra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Norra Din hälsocentral har ansvar för cirka 12 000 invånare inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral finns belägen vid Sandvikens sjukhus. Vi är idag cirka 50 medarbetare anställda på hälsocentralen, vilket då innefattar både basuppdrag och tilläggsuppdrag inom Hälsovalet. Förutom ordinarie hälsocentralsarbete, så ingår även ansvar för bassängverksamhet för verksamhetsområdet.

Sandviken Norra driver tillsammans med Sandviken Södra en utbildningscentral för utbildningsläkare sedan 2014. Vi strävar efter att ha en bra utbildningsmiljö för alla yrkeskategorier vid våra verksamheter.

Sandviken Norra driver också tillsammans med två andra hälsocentraler i Sandviken projektet "Akutflödet" sedan september 2017. Ett samverkansprojekt där vi tillsammans handhar patienter som bedöms behöva få kontakt med vården samma dag.

Som vårdenhetschef på hälsocentralen har du ett chefsansvar för alla yrkeskategorier som är anställda på verksamheten.

Just nu pågår inom Regionen och även inom Västra Gästrikland en översyn av chefers förutsättningar. Projektet kan komma att innebära att chefsuppdraget ändras motsvarande idag. Det är i så fall ett beslut som planeras att träda i kraft 2019. Projektet innebär att antalet underställda medarbetare ska bli färre/chef vid stora verksamheter.

Arbetsuppgifter

Vi söker en trygg chef och ledare, som vill vara med och bidra till verksamhetens fortsatta höga kompetens, medicinska säkerhet och goda arbetsmiljö. Med hög ambition och stort engagemang driver du förbättrings- och förändringsarbeten. Du ansvarar för att säkerställa en effektiv och patientsäker produktionsplanering med korrekt bedömda åtgärder, och du leder och planerar den dagliga driften med ett helhetsansvar för budget, personal och kvalitet.

I dialog med medarbetarna tydliggör du verksamhetens mål och utvecklar arbetssätt och metoder för att nå dessa. Du ansvarar för att stimulera och stödja nytänkande och medicinsk utveckling.

Du rapporterar till verksamhetschefen i Västra Gästrikland och ingår i Västras ledningsgrupp med fokus på områdets gemensamma verksamhetsövergripande frågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en ledande befattning. Vi ser med stor fördel att du har god kännedom om primärvårdens uppdrag och/eller har arbetat själv inom primärvården och har ett stort hjärta i att arbeta där.

Du är också van och gillar att ha många bollar i luften samtidigt och har en lätthet för att prioritera, vilket periodvis är av stor vikt i uppdraget. Du har en vilja i att vara med och utveckla den Nära Vården i verksamhetsområdet och på övergripande nivå.

Stor vikt kommer att läggs vid dina personliga egenskaper och att du kan identifiera dig med Regionens värdegrund.

Professionalism & Ansvar
Respekt & Ödmjukhet
Öppenhet & Ärlighet

Körkort erfordras.

Ansök här