<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Verksamhetsutvecklare – Yttre Logistik

Region Gävleborg erbjuder dig ett stimulerande arbete i en spännande arbetsmiljö och med intressanta utmaningar!
Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Hos oss får du arbeta i en dynamisk verksamhet där du och dina kollegor har goda möjligheter för utveckling.
Verksamhetsområdet Logistik och Service har ett regionsövergripande ansvar för den yttre logistiken inom Akutsjukhusområdena i Gävle och Hudiksvall. Verksamhetsområdet Logistik och Service har ca 130 medarbetare (exklusive externa leverantörer) fördelat över orterna Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal som sköter den inre logistik och service verksamheterna

Region Gävleborg står inför ett spännande arbete benämnt Framtidsbygget där denna tjänst har en viktig roll att tillföra. Framtidsbygget är ett byggprogram som syftar till att modernisera och bygga om av de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Genomförandet syftar till att skapa förutsättningar för att regionens fortsätta utveckling av en modern hälso- och sjukvård som håller högsta medicinska kvalitet och där även fortsatt teknikutveckling ska äga rum. Ett exempel på satsningar som ingår är moderna vårdavdelningar och moderna lokaler för akutsjukvård, mottagningar, dagvård, etc.
Fastighetsinvesteringen för Framtidsbygget är beräknad till cirka fem miljarder kronor.
Inom ramen för Framtidsbygget och andra byggprogram samt andra anpassningar så behöver flödena och processerna inom och kopplat mot den Yttre Logistikens verksamhetsområde samt tillgängligheten till och inom respektive sjukhusområde ses över och anpassas för att stödja den modernisering av sjukvård och lokaler som sker.
Begreppet Yttre Logistik omfattas av flödet till/från samt inom sjukhusområdet:
•Patientflöden
•Besöksflöden
•Personalflöden
•Tillgänglighet
•Trafikplanering
•Fordonsangöring (kollektivtrafik, Taxi, godstransporter)
•Akuta transporter
•Parkering (Bil, MC, Cykel)
•Gång- och cykeltransport
•Trafiksäkerhet

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet Logistik och Service har i uppdrag att säkerställa att den Yttre Logistiken kan säkerställa en effektivt, säkert och välkomnande utnyttjande av flöden och ytor till och från samt inom sjukhusområden. Detta arbete sker genom att vara aktivt deltagande inom projekteringsfasen, ombyggnationsfasen samt under inflyttning och anpassning. För att uppnå detta krävs ett systematiserat arbete, planering och analys samt säkerställandet av effektiva flöden. Detta uppdrag ansvarar inte för det som brukar benämnas som bygglogistik, dock krävs ett nära samarbete med detta område under ombyggnationstiden för att säkerställa effektiva och säkra flöden


Arbetsuppgifterna för Verksamhetsutvecklaren inom Yttre Logistik är att:
Samordna, planera och genomföra aktiviteter inom och angränsande till Logistik och Service verksamhetsområde, tex förstudier, analyser.
Ansvara för aktivitets- och genomförandeplaner
Samarbeta kring detaljplaner samt programhandlingar kopplat mot sjukhusområdena
Initiera och genomföra flödesanalyser som ligger till grund för anpassning och ombyggnationer av ytor och flöden inom och utanför sjukhusområdena
Förbereda underlag inför byggprocesserna för att säkra effektiv logistik
Tätt samarbete med entreprenörer, kommun, kollektivtrafik samt andra aktörer och intressenter

Placering inom Gävleborgs Län, enligt överenskommelse

Kvalifikationer

För att lyckas i denna roll bör du ha erfarenhet samt kvalifikationer inom följande områden:
Erfarenhet från att ha arbetat med verksamhetsutveckling inom logistiskprocesser
Erfarenhet från arbete med eller inom samhällsplanering och eller trafikplanering
Erfarenhet från att leda komplexa aktiviteter och uppdrag
Genomfört eller aktivt deltagit inom flödes- och processanalyser
Drivit logistiska förbättringsarbeten
Arbetar självständigt och har god förmåga att samarbeta
Mycket god kommunikativ förmåga
Mycket goda kunskaper inom Microsoft Office
Relevant högskoleutbildning och/eller liknande
Körkort B är att föredra
Uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift

Ansök här