<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Barn- och familjehälsan Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Familjehälsan västra Gästrikland har ett psykosocialt team som arbetar som första linjen inom Barn- och familjehälsan och ungdomsmottagningen. Barn- och familjehälsan är en länsövergripande verksamhet inom Region Gävleborg primärvården. Verksamheten riktar sig till boende i Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun. Målet med verksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda stöd till blivande föräldrar, barn och ungdomar i åldersgruppen 0-23 år och deras familjer för att förhindra eller minska psykisk ohälsa.

I personalgruppen finns psykolog, socionom samt psykiatrisjuksköterska. Arbetsplatsen är huvudsakligen förlagd till Sandviken.

Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag som psykolog är att bedriva psykosocialt arbete, på basnivå och i första linje enligt gällande rutiner och samverkansdokument, med enskilda unga och ibland även med deras föräldrar. Arbetet kan vara både förebyggande och behandlande. Ditt team har ett uppdrag att arbeta med åldrarna 0-23 år.

Som psykolog är din kunskap, erfarenheter och yrkeskompeten en viktig del för helheten i arbetet. Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra samhällsaktörer som kommuner, psykiatriska vården och primärvården. Du har stora möjligheter att självständigt planera din arbetsdag där arbetsuppgifterna består av psykologutredningar (generell utvecklingsbedömning) av barn 0-6 år, råd, stöd och behandlingsinsatser till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras vårdnadshavare, individuellt och ibland i grupp.

Psykologen har ett särskilt ansvar för konsultativt stöd till barnmorskor på barnmorskemottagningar och sjuksköterskor på BVC. Som psykolog i verksamheten kommer du också att fungera som konsultativt stöd för kuratorer på ungdomsmottagningar. Arbetsplatsen har ett nära samarbete med ungdomsmottagningen vars målgrupp är ungdomar 13-23 år och du förväntas också att arbeta med ärenden ur den målgruppen.

Verksamheten satsar kontinuerligt på vidareutbildning av personal. Samarbete med övriga personalkategorier på mottagningen är en självklarhet liksom samarbete med vårdgrannar inom kommun och regionen.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog helst med inriktning KBT. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här