<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Familjehälsan södra Hälsingland

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

I Familjehälsan i södra Hälsingland, Region Gävleborg har vi ett psykosocialt team som arbetar som första linjen inom Barn och Familjehälsan och Ungdomsmottagningar.
I Södra Hälsingland riktar sig verksamheten mot Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommuner. Målet med verksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda stöd till bland annat blivande föräldrar, barn och ungdomar i åldersgruppen 0-23 år och deras familjer för att förhindra eller minska psykisk ohälsa.

I personalgruppen finns psykolog, socionomer samt psykiatrisjuksköterska. Arbetsplatsen är huvudsakligen förlagd till Söderhamn och Bollnäs.

Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag som psykolog är att bedriva psykosocialt arbete, på basnivå och i första linje enligt gällande rutiner och samverkansdokument, med enskilda unga och ibland även med deras föräldrar. Arbetet kan vara både förebyggande och behandlande. Ditt team har ett uppdrag att arbeta med åldrarna 0-23 år. I uppdraget ingår även att erbjuda enskilda stödjande och jagstärkande samtal samt krisbearbetning och i förekommande fall behandling med KBT. Gruppsamtal, psykosocial konsultation och familjesamtal kan också förekomma. Som psykolog är din kunskap, erfarenhet och yrkeskompetens en viktig del för helheten i teamet.

Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra samhällsaktörer som kommuner, psykiatriska vården och primärvården. Psykologutredningar av barn 0-12 år ingår också i tjänsten. Psykologen har ett särskilt ansvar för konsultativt stöd till barnmorskor på MVC och sköterskor på BVC. I tjänsten kommer eventuellt också behandlingsarbete på ungdomsmottagningen att ingå.

Verksamheten satsar kontinuerligt på vidareutbildning av personal. Samarbete med övriga personalkategorier på mottagningen är en självklarhet liksom samarbete med vårdgrannar inom kommun och regionen.

Placeringsort Söderhamn alt Bollnäs.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog helst med inriktning KBT. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här