<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Handläggare inom regional utveckling, företagsstöd, Region Gävleborg

En stor del av Region Gävleborgs administrativa resurser finns tillgängliga genom Lednings- och verksamhetsstöd. Här finns kvalificerat stöd inom ekonomi, upphandling/avtal, HR, utbildning, utveckling, it, information/kommunikation, miljö samt vårdrelaterande administration. Lednings- och verksamhetsstöds uppdrag bestäms till stor del via överenskommelser med koncernstab och divisioner.
Region Gävleborg har det regionala utvecklingsansvaret. Det innefattar att genomföra den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken i länet och att inom ramen för detta uppdrag förverkliga både nationellt och regionalt fattade beslut. Arbetet syftar till att nå nationella och regionala mål för hållbar utveckling och tillväxt samt att på sikt bidra till en strukturell samhällsutveckling.

Inom ramen för det regionala uppdraget verkar Teamet för företagsstöd, som är organiserat inom Ekonomiavdelningen och förvaltningen Lednings- och verksamhetsstöd. Teamet arbetar utifrån gällande lagar och förordningar inom regional utveckling, på uppdrag av regionledningen. Teamet för företagsstöd är samorganiserat med handläggare inom regional utveckling, analysledare för uppföljning och analys och sakkunnigsamordnare. I uppdraget ingår att ha ett nära samarbete med politiker och tjänstemän inom den regionala ledningsorganisationen samt flera externa parter; exempelvis företag, kommuner och myndigheter.

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstöd innebär att Region Gävleborg kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet.Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att handlägga ansökningar till de olika stödformer som finns för företag i länet. I arbetet ingår att göra bedömningar av inkomna ansökningar utifrån bland annat företagets ekonomiska situation, verksamhet och utvecklingsidé. Men också arbeta utåtriktat genom företagsbesök, skapa nätverk och vara Region Gävleborgs ansikte utåt i dessa frågor. Att ge kompetensstöd, service och information inom området till företag och olika intressenter, samarbeta med kommunala näringslivskontor i länet, medverka i regionala erfarenhetsutbyten, delta vid Tillväxtverkets informationsträffar, utbildningar m.m.

Kvalifikationer

Noggrannhet i handläggning och god social kompetens är viktiga egenskaper för dig som söker tjänsten. Arbetet ställer krav på flexibilitet och förståelse för uppdragets art, dess politiska styrning och de förutsättningar som har betydelse för länets företag. Arbetet kräver god förmåga till samarbete med företag, kollegor och andra aktörer på området, t.ex. kommuner, länsstyrelse och myndigheter.

Du har:
- akademisk examen inom ekonomi, gärna med inriktning mot företagsekonomi och/eller samhällsekonomi
- praktisk erfarenhet och kompetens inom ekonomiområdet
- praktisk erfarenhet av ärendehandläggning
- god förmåga att kommunicera med andra människor
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- erfarenhet av arbete inom regional utveckling är meriterande
- kunskap om företagens villkor och förutsättningar är meriterande
- kunskap om lagar och förordningar om företagsstöd är meriterande

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet samt att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund

* Professionalism och ansvar
* Respekt och ödmjukhet
* Öppenhet och ärlighet

Ansök här