<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Sätra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sätra Din hälsocentral har idag knappt 40 medarbetare och bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BHV, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i ett mångkulturellt område. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, hypertoni, bensår samt osteoporos. Vi har ett akutteam där läkare och sköterska arbetar nära tillsammans.

Alla medarbetare har ett stort engagemang och deltar i utveckling av verksamheten i alla dess delar. Vi har en bra struktur på arbetet med sjukskrivna där psykosocial kompetens deltar regelbundet och en rehabkoordinator till vår hjälp. Ett bra samarbete mellan alla yrkeskategorier, en god stämning och arbetsglädje utmärker arbetsplatsen. Vi har idag två kuratorer i vårt psykosociala team. En av kuratorerna går vidare till andra uppdrag inom region Gävleborg så nu behöver vi komplettera med en psykolog eller kurator.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att ansvara för psykologiska bedömningar, utredningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom allmänmedicinska kompetensområdet vid exempelvis depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar, kriser och psykosomatiska tillstånd med mera. Patientgruppen är personer över 18 år.

Vi lägger stor vikt vid samverkan med övrig medicinsk- och rehabiliteringspersonal inom hälsocentralen.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad psykolog.

Erfarenhet av korttidsinriktad behandling och erfarenhet av arbete inom psykiatrin är meriterande. Du bör vara flexibel i ditt arbetssätt, ha erfarenhet av eget ansvar i patientarbete och förmågan att arbeta både med enskilda patientärenden och med patienter i grupp. Du bör också ha erfarenhet av att arbeta i team vid behov av detta kring patienten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansök här