<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Kurator till Sätra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sätra Din hälsocentral har idag knappt 40 medarbetare och bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i ett mångkulturellt område. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, hypertoni, bensår samt osteoporos. Vi har ett akutteam där läkare och sköterska arbetar nära tillsammans.

Alla medarbetare har ett stort engagemang och deltar i utveckling av verksamheten i alla dess delar. Vi har en bra struktur på arbetet med sjukskrivna där kurator är en naturlig del och en rehabkoordinator till vår hjälp. Ett bra samarbete mellan alla yrkeskategorier, en god stämning och arbetsglädje utmärker arbetsplatsen. Hälsocentralen har två kuratorstjänster och en av våra kuratorer går nu vidare till andra uppdrag inom Region Gävleborg.

Arbetsuppgifter

Som kurator skall du ansvara för psykosociala bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet vid exempelvis depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar, kriser, psykosomatiska tillstånd vid Sätra Din hälsocentral. Patientgruppen är personer över 18 år.

Vi lägger stor vikt vid samverkan med övrig medicinsk- och rehabiliteringspersonal inom hälsocentralen. Det ingår även att vara konsult i psykosociala frågor på hälsocentralen.

Kvalifikationer

Socionomexamen, psykologexamen eller psykiatrisjuksköterskeexamen och KBT steg 1 utbildning. Har du erfarenhet av psykiatri och kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård är det meriterande. Du bör vara flexibel, van att ta eget ansvar i patientarbetet, ha erfarenhet av att arbeta både med enskilda patientärenden och med patienter i grupp. Du bör också ha vana av att arbeta i team vid behov av detta kring patienten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansök här