<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till barn- och ungdomssjukvården i Hudiksvall och Bollnäs

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet. Våra vårdavdelningar består av neonatala och allmänpediatriska enheter. Neonatalvården samarbetar nära kvinnosjukvården och arbetar med detaljplanering av nya gemensamma lokaler för familjecentrerad nyföddhetsvård i hela länet. Ambitionen är att bli en av landets ledande enheter i att bedriva familjecentrerad och familjeintegrerad neonatalvård. På våra vårdavdelningar samverkar vi med kirurg-, ortoped-, ÖNH-, infektionkliniker, BUP,HAB och ögon. Under de närmaste åren kommer vi att utveckla samarbetet mottagning-vårdavdelning till en kombinerad patientcentrerad enhet, för akut och planerad vård med NOBAB standard som grund. Mottagingsverksamhet och dagsjukvård finns i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle och är under ständig utveckling för att minska behoven av slutenvård.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som trivs i ledarskapet och som vill delta i en spännande utveckling med att förändra villkoren för chefer och medarbetare. Vi står i en organisationsförändring och vill utveckla vår samverkan i ett delat ledarskap. Delat ledarskap innebär en intern uppdelning som du tillsammans med övriga chefer utformar. Detta kommer att ge möjlighet till en jämnare fördelning av ansvarsområden och arbetsuppgifter. Vi vill möta förändringen med en starkt rustad ledning för att klokt utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Du kommer att arbeta som en av tre vårdenhetschefer i Hälsingland. Som vårdenhetschef har du ett strategiskt och operativt ansvar för enheten och dess verksamhet, vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du som ledare finns nära arbetsgruppen och leder genom att ge förutsättningar för gruppen att utveckla, utvecklas och ta ansvar i arbetet med och för vår gemensamma patient. Du är en nyckelperson när det gäller att skapa en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för vår personal. Du ingår i BUS ledningsgrupp i nära samarbete med länets övriga vårdenhetschefer.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har högskolekompetens inom hälso- och sjukvård och/eller inom utvecklings- och förbättringsarbete. Erfarenhet av ledarskap inom sjukvårdsområdet samt av arbete som chef och ledare för olika yrkeskategorier är meriterade. Vi vill att du har ett starkt engagemang för att leda och utveckla medarbetare och verksamhet. Vi söker dig som stimuleras och har erfarenhet av att leda en verksamhet i praktisk förändring, med förmåga att ta tillvara gruppens idéer och ge förutsättningar till delaktighet. Uppdraget ställer höga krav på självständighet, tydligt och målinriktat ledarskap, samt god förmåga att tillvarata och utveckla kompetensen bland medarbetare. Vidare behöver du även vara kommunikativ och vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och förmågan att samarbeta och engagera. Kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Ansök här