<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till barn- och ungdomshabiliteringen i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet. Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) är en specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Vi ansvarar för habiliterande insatser till barn och ungdomar 0 - 17 år med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och/eller autism. Verksamheten bedrivs på tre olika orter i länet. BUH Hudiksvalls upptagningsområde är norra Hälsingland. Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov, där samverkande insatser, utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges i grupp eller individuellt, på BUH eller i vardagsmiljön. Du ingår i ett team som består av arbetsterapeuter, dietist, fysioterapeuter, kuratorer, logoped, läkare, rehabassistent, sjuksköterska, specialpedagoger, psykologer och administrativ personal. Söker du lugnet och möjligheten att leva nära hav och/eller vackert skogslandskap? Sök dig då till vackra Hälsingland där möjligheten att ha naturen nära intill förenas med humana boendepriser. Region Gävleborg söker alltid efter medarbetare som är nyfikna på att utveckla både sig själv och sin arbetsplats. Just nu söker vi på barn- och ungdomshabiliteringen i Hudiksvall en ny psykolog. Vi tycker att arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer är stimulerande och önskar att alla kunde ges möjligheten att arbeta med det vi gör. Om du vill ha ett varierande och stimulerande arbete där du lär dig något nytt varje dag och där du får arbeta tätt tillsammans i team med olika professioner så ska du inte tveka att söka dig till oss.

Arbetsuppgifter

Psykologens arbetsuppgifter är utredning och diagnosticering av misstänkt autism hos barn tom 5 år, kognitiva bedömningar av barn och ungdomar 0-17 år, behandlingsinsatser till barn och ungdomar med autism, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning samt deras familjer och nätverk. Målsättningen med våra insatser är att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Insatserna består därför av att erbjuda behandling som syftar till att stärka individen och deras nätverk att förstå, behärska och kompensera funktionsnedsättningen. Det sker genom föräldrautbildningar, samtalskontakter, gruppinterventioner etc. Samverkan förekommer med de övriga specialistverksamheterna för barn och ungdomar (exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukvården, barn- och familjehälsa samt Elevhälsa). Som psykolog inom barn- och ungdomshabiliteringen samverkar psykologgruppen även internt inom verksamheten. Insatser kan förekomma på de andra enheterna inom BUH (det vill säga i Bollnäs eller Gävle). Extern teamhandledning erbjuds på enheten. Även yrkesspecifik handledning förekommer. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det är den variationen som gör arbetet både stimulerande och utmanande. Är du intresserad att vara en del av detta? Tveka då inte, sök dig till oss!

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog. Vidareutbildning i neuropsykologi och erfarenhet av behandling, utrednings- och diagnosticeringsarbete gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är meriterande men inget krav. Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling inom de områden som berör våra målgrupper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samt intresse och god förmåga att arbeta i team. Vi ser gärna att du som psykolog har visioner kring habilitering, utveckling och barnens delaktighet. Körkort erfordras. Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.

Ansök här