Rekryteringsaktiviteter

Här kan du se var du har möjlighet att träffa Region Gävleborg under hösten och prata med medarbetare om hur det är att jobba i någon av alla våra verksamheter.

Datum Aktivitet Plats Målgrupp
4-7 september                 Framtidens specialistläkare, FSL Malmö Läkare, specialistläkare
16 september Rekryteringståget Stockholm-Hudiksvall ToR Hemvändare
26 september SSK-event Gävle Sjuksköterskestudenter
28 september Jobb- och utbildningschansen som anordnas av Gävle kommun Gävle Arbetssökande, Komvux-studerande
Löpande under hösten Besök på vård- och omsorgsutbildningar Gävleborg Vårdstuderande på gymnasium och
vuxenutbildning
10 oktober Mötesplats Campus Mittuniversitetet Sundsvall Sjuksköterske- och BMA-studenter
12-14 oktober SLFS-utlands kongress Riga Studenter: svenska läkarstuderande inom EU
23 november Jobb- och utbildningschansen som anordnas av Gävle kommun Gävle Arbetssökande, Komvux-studerande