Intresseanmälan

Ange om du vill ha information om lediga jobb, sommarvikariat och rekryteringsaktiviteter från Region Gävleborg.

Jag vill få information om:

Jag ger samtycke till att Region Gävleborgs nämnder får lagra de uppgifter jag lämnat i det här formuläret. Uppgifterna används för att administrera denna intresseanmälan.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd 

Lista med kryssrutor eller alternativknappar