Kliniskt basprogram - läkare

För dig som är legitimerad och utbildad i annat EU-land som helt eller delvis saknar praktiskt erfarenhet av svensk sjukvård.

Kliniskt basprogram syftar till att ge

 • Erfarenhet av kliniskt arbete som läkare i Sverige
 • Kunskap om det svenska sjukvårdssystemet
 • Fördjupning i konsultationsteknik samt i relevanta kliniska ämnen
 • En förberedelse inför ST

Kvalifikationskrav

 • Svensk legitimation som läkare
 • Svenska C1 (enligt Europaskalan) för dig som inte har svenska som modersmål

Start

15 oktober 2018

Upplägg och innehåll

Programmet omfattar en tidsbegränsad anställning på 11 månader med placeringar inom primärvård och slutenvård.
En huvudhandledare utses och en handledningsplan upprättas.

Placeringar

Placering inom primärvård samt behovsstyrd placering inom slutenvård där psykiatri och akutverksamhet bör ingå. 

Utbildning

Tjänstgöringen startar med en veckas introduktion.
I programmet ingår utbildning inom:

 • Svenska sjukvårdssystemet
 • Svensk vårdjuridik
 • Konsultationskurs
 • Försäkringsmedicin
 • Läkemedelskunskap
 • Smittskydd och vårdhygien
 • Infektioner och antibiotika
 • Lab utbildning (labba rätt och lätt)
 • A-HLR
 • Introduktion till praktiskt läkararbete i Sverige

Dessutom kan deltagande på relevanta internutbildningar bli aktuella vid olika placeringar.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2018 till:

ulrika.bjors@regiongavleborg.se

Vi vill att din ansökan innehåller:

 • meritförteckning
 • referenser
 • personligt brev
 • ange eget syfte och mål med att söka programmet

Kontakta oss så får du veta mer

Ulrika Björs
Chef kliniskt basprogram läkare
0650-924 88
ulrika.bjors@regiongavleborg.se

Lisa Månsson Rydén
Studierektor kliniskt basprogram läkare
0651-170 01
elisabeth.mansson.ryden@regiongavleborg.se

Susann Eriksson
AT/ST-samordnare, Hudiksvall
0650-924 90
susann.eriksson@regiongavleborg.se

Björn Österberg
SYLF-representant
0650-920 00
bjorn.osterberg@regiongavleborg.se