Foto: Glada kollegor under Gävle Pride 2017.

Vårt HBTQ-certifieringsarbete

Under 2016 och 2017 genomförde våra ungdomsmottagningar, samt avdelningarna Kulturutveckling och Folkhälsa och hållbarhet ett systematiskt likabehandlingsarbete i form av att HBTQ-certifiera sina verksamheter tillsammans med RFSL. 

Under 2017 HBTQ-certifierades vår koncernstab tillsammans med flertalet nya verksamheter. HBTQ-certifieringen är ett bevis på att vi bryr oss om alla människors lika värde och ständigt utvecklar, utmanar och vidgar vårt normkritiska tänkande.

Vi vill belysa att vi tar ställning för likabehandling och mänskliga rättigheter samt i frågor som rör mångfald och inkludering. Våra olikheter berikar, inspirerar och gör oss unika.


Våra HBTQ-certifierade enheter

 • Koncernstaben
 • Kulturutveckling
 • Ungdomsmottagningarna
 • Folkhälsa och hållbarhet
 • Asyl- och migranthälsan
 • Strategisk kommunikation
 • Företagshälsovården
 • BUP i Bollnäs
 • Asyl- och migranthälsan
 • BUP – Gula villan
 • Västerbergs folkhögskola
 • Forsa folkhögskola

Vi HBTQ-certifierar oss under 2018

 • Utbildningsrådet (Läkarutbildningsorganisationen)
 • BUP - Södertull
 • Bollnäs Folkhögskola
 • Kliniskt Träningscentrum
 • Arbetsmarknad och kompetens
 • Mödrahälsovården
 • Projektkontoret