Vårt HBTQ-certifieringsarbete

Under 2016 genomförde våra ungdomsmottagningar, samt avdelningarna Kulturutveckling och Folkhälsa och hållbarhet ett systematiskt likabehandlingsarbete i form av att HBTQ-certifiera sina verksamheter tillsammans med RFSL. 

Arbetet har fortgått och under 2017 HBTQ-certifierades vår koncernstab tillsammans med flertalet nya verksamheter.HBTQ-certifieringen är ett bevis på att vi bryr oss om alla människors lika värde och ständigt utvecklar, utmanar och vidgar vårt normkritiska tänkande.

Vi vill belysa att vi tar ställning för likabehandling och mänskliga rättigheter samt i frågor som rör mångfald och inkludering. Våra olikheter berikar, inspirerar och gör oss unika.


Våra HBTQ-certifierade enheter

 • Kulturutveckling
 • Ungdomsmottagningarna
 • Folkhälsa och hållbarhet
 • Region Gävleborgs koncernledning
 • Företagshälsovården
 • Barn- och ungdomspsykiatrin i Bollnäs
 • Asyl- och migranthälsan

Enheter som HBTQ-certifieras under 2017

 • Kommunikationsavdelningen
 • Länsenheten för ätstörningar (LänsÄt)
 • Utvecklingsavdelningen– Läkarutbildningsorganisationen
 • BUP – Gula villan
 • BUP - Södertull
 • Västerbergs folkhögskola
 • Forsa folkhögskola
 • Bollnäs folkhögskola
 • KTC - Kliniskt träningscenter