Fördjupningsdag i lyftar och selar

9 april 9.00–16.00. Dagen vänder sig till dig som jobbat ett tag. Vi visar selar utanför upphandlat sortiment och tänker oss ett erfarenhetsutbyte kring mer komplicerade fall. Tyngdpunkten kommer att ligga på att prova praktiskt.

Anmäl er här

Sista anmälningsdag 3 april.