Tur till Världsarvsgården Kristoffers

Kristofers i Stene, Ljusdal,
18 juli kl 18:00

Välkommen att besöka en levande hälsingegård med väggmålningar av allmogemålare Anders Ädel.

Stephanie Cassel och Per Kristofers visar och berättar. Entré 170 kr. Kaffe med bröd ingår. Samling utanför Stenegårds Världsarvscentrum kl 18 för gemensam promenad.

Läs mer på: www.kristofers.se