Öppen visning av Slåttagården

Slåttagården, Voxnadalen,
29 maj kl 10:00 – 12:00

På Slåttagården, i Voxnadalen, finns konkreta exempel på folkliga uppfattningar om exotiska folk.

• Hur såg svenskens omvärldsbild ut på 1800-talet?
• Visste man vilka folk som levde i Amerika, Asien och Afrika?
• Finns bilder bevarade som illustrerar vad svenskar visste om tex turkiska janitsjarer?

Slåttagården var ursprungligen ett vallvaktarboställe. I det så kallade gubbarummet i vinterbyggninga skapade Anders Peter Hedén år 1863 märkliga målningar. 

Hedéns målningar föreställer bl.a. turkiska janitsjarer, ett par kalifornier, två egyptier, gonaker och en indian.  En av målningarna föreställer en slav i amerikanska Södern som blir piskad av en brutal slavägare, med undertexten ”SE PÅ DEN STACKARS SLAFVEN”.

Målningarna i Slåttagården erbjuder oss ett hisnande titthål in i en svensk målares och beställares fantasi och kunskapsområde i mitten av 1800-talet.
Världen tar plats i Hälsingland!

Vi erbjuder en visning av Slåttagården för allmänheten:
29 maj 10.00 – 11.30
Anmälan senast 24 maj: lars.berglund1@hudiksvall.se   0705-910577