Skolan

  • Skolan
    Skolan

    Skolan

Under våren 2015 arbetar vi med Loos skola utifrån Världsarvsgården Fågelsjö Bortomåa 1910. Vilka bodde där då? Vad arbetade dom med? Hur var det att vara barn då? Vad tänkte man på, vad drömde man om? Och hur kan man få reda på det?

Arbetet avslutas med en inlevelsedag på plats vid en fryst tidpunkt, i detta fall 1910. Alla som deltar får en egen identitet, en verklig person som levde på platsen vid den valda tiden. Vi ägnar oss åt praktiska sysslor som förekom vid den tiden och försöker resonera om det som kan ha resonerats om.

Det interiöra måleriet i en samhällskontext - exempel från Hälsinglands museum

Hälsinglands museum arbetar med det interiöra måleriet, ofta i en bred, historisk samhällskontext. Vår och höst 2015 anordnar vi tillsammans med Ovanåkers kommun visningar av Slåttagården, där målningarna från 1860-talet visar hur världen tagit plats med bilder av exotiska folkslag, turkiska krigare, svenska kungar och slaveriet i Nordamerika. Under våren kommer museets utställning "Världen tar plats" att visas på Länsmuseet i Gävle, målningarna i den är nästan identiska med Slåttagårdens, men i utställningen inlånade från Nordiska museet. 

Museets egen samling av det interiöra måleriet brukar också användas i religions- och historieundervisningen för att berätta hur enhetssamhällets bildvärld förändrats med den tilltagande sekulariseringen och moderniseringen. Ett pedagogiskt program kommer att tas fram, detta möjliggör pedagogiska visningar i skolor i hela länet. 

Världsarv – fönstret mot historien och världen

Svenska Unescorådet har tagit fram ett material i tre delar om hur man kan arbeta med världsarven i skolan eller om svenska världsarv finns här ett material i tre delar.

Del I: Vad är världsarv?

Del II: Världsarv i skolan 

Del III: Världsarv i Sverige 

Det här är vårt arv

I boken Det här är vårt arv berättar svenska elever om världsarv för andra elever, från det internationella elev/lärarmötet i Karlskrona 2001.

Det här är vårt arv