Till startsidan

Verksamheter vid Gävle sjukhus

Förteckning över verksamheter vid sjukhuset i Gävle.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Akutmottagning, akuten 

Akutvårdsavdelning, AVA

Allmänpsykiatri, öppenvård 

Andaktsrum, huvudentrén, plan 5

Arbetsterapi

Auroramottagning 

Avskedsrum, ingång 8 plan 3

Barn- och ungdomsmottagning 

Barn- och ungdomssjukvård 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 

Barnakuten 

BB, avdelning 108 B

Bibliotek 

Blodgivning 

Bröstmottagning 

Centraloperation 

CS-mottagning (centralstimulantiabehandlingar)

Cytostatikamottagning 

Dagkirurgi 

Dagvårdsavdelning, barn

Datortomografi 

Diabetesmottagning 

Dialysmottagning 

Dietistmottagning 

Endokrinmottagning 

Endoskopimottagning 

Fosterdiagnostik 

Fotvård 

Fysioterapi 

Förlossning 

Gastromottagning 

Gastroundersökning 

Geriatrik avdelning 11 

Gynmottagning 

Gåskola (huvudentrén, plan 13)

H

Hematolog- och njurmottagning 

Hjärtintensivavdelning (HIA) 

Hjärtmottagning 

Hudmottagning 

Hörcentral 

Hörselhabilitering 

Hörselteknik 

Infektionsavdelning 120 

Infektionsmottagning 

Intensivvårdsavdelning (IVA) 

Kemlab - provtagning

KIC (våning 5)

Kirurgakuten 

Kirurgmottagning 

Kirurgsluss (huvudentrén, plan 11)

Klinisk fysiologi 

Klinisk Neurofysiologi

Kliniskt mikrobiologi lab 

Kom-X

Kuratorsmottagning 

Kvinnoklinik 

Könsmottagning 

Lekplats ute (huvudentrén, plan 3)

Lekterapi 

Logopedmottagning 

Lungmottagning 

Magnetkamera 

Mammografi 

Minnesmottagning

Neurologmottagning 

Njurmottagning 

Njursviktsmottagning 

Nuklearmedicin 

Onkologisk avdelning, avdelning 17 

Onkologisk dagsjukvård 

Onkologisk mottagning 

Opiatmottagning (ingång 28, plan 7)

Ortopedakut 

Ortopedmottagning 

Ortopedteknisk Avdelning (OTA) 

Palliativa teamet 

Patologi- och cytologilab

PD-mottagning 

Preoperation (preop) 

Provtagning - Kemlab

Psykjourmottagning 

Psykosenhetens mottagning 

Psykosenhetens vårdavdelning, avd. 25 

Reumatologmottagning

Röntgen 

Sjukgymnastik

Sjukhuskyrkan 

Sjukresebussar (ingång 6, plan 3)

Smärtcentrum 

Specialistmödravård 

Specialisttandvård 

Strålbehandlingsmottagning 

Syncentral 

Sömnapnémottagning (huvudentrén, plan 9)

T

Team vågen (ingång 28, plan 7)

Teknisk hörselvård 

Tolkcentral för hörselskadade och döva 

Transfusionsmedicin (huvudentrén, plan 3) 

Träningsbad (ingång 6, plan 3) 

U

Ultraljud, allmän

Ultraljud, fosterdiagnostik

Ungdomsrum (huvudentrén, plan 7)

Uppvakningsavdelning (UVA)

Urologmottagning

Ö 

Ögonmottagning 

Ögonoperation (ingång 15, plan 5) 

Öron-, näs- och halsmottagning 

Dela denna sida


Publicerad 2010-06-01
Uppdaterad 2017-06-13
Publicerat av webbredaktionen