Vård och stöd för barn och unga som mår dåligt

Det är inget ovanligt att någon gång i livet må dåligt. Det kan vara små eller stora händelser som gör att du kan börja må dåligt. 

Ibland kan det räcka med en kommentar från någon nära eller att du själv börjar oroa dig för olika saker. Vissa gånger kanske det räcker med stöd från dina vänner eller din familj, andra gånger räcker inte det. Det finns hjälp att få.

1177 Vårdguidens webbplats kan du hitta mer information om psykisk hälsa. 

Nedan finns en lista med olika anledningar till att du som ung kan må dåligt. Om du vill läsa mer om de olika anledningarna kan du klicka på respektive ord. Där hittar du utförlig information om olika problem och symtom. Du hittar även information om hur du kan få stöd, skydd eller behandling. 

Det som är gemensamt för dem är att:

  • Alla kan ge vägledning om var och hur du kan få bäst hjälp. 
  • Personalen är vana att möta unga människor.
  • Alla har tystnadsplikt.
  • Alla har riktlinjer att förhålla sig till som skyddar dig som behöver hjälp, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. 

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt: