Sjukhuset i Gävle

Information om öppettider, resor till och från sjukhuset, parkering, sjukhusområdet, med mera.

Inför ditt besök

Kom ihåg att ta med eventuell medicinlista. Undvik starka parfymer/rakvatten vid ditt besök hos oss då vi har patienter och personal med allergiska besvär.
Bra att veta inför ditt besök

När du kommer till oss

Gå direkt till den mottagning du ska besöka. Behöver du hjälp med transport till mottagningen kan informationen i entrén hjälpa dig.

ID-handling samt eventuellt frikort ska uppvisas. Avgifter faktureras.

Planerad inläggning

Vid planerad inläggning på sjukhuset är det bra om du tar med dina mediciner.

Öppettider

Huvudentré - alla dagar 6.00-19.30.
Ingång 14 - alla dagar 6.00-19.30.
Ingång 15 - alla dagar 6.00-19.30. 
Ingång 6 - måndag - fredag 06.00-19.30, lördag 7.00-15.00, söndag stängt.
Nattentré ingång 19/Förlossning - alla dagar 6.00-19.30, nattentré 19.30-6.00.

Besöka patienter på sjukhuset

Information

Busshållplatser

Busshållplatser på sjukhusområdet.

Parkering

På sjukhusområdet finns avgiftsbelagda parkeringsplatser för besökare,
se karta över sjukhusområdet.

Att resa till och från sjukhuset

Vid sjukresa gäller billigaste färdsätt, i första hand linjelagd sjukresebuss eller kollektivtrafik (buss eller tåg).

För upplysningar om sjukresor, ring 0771-65 01 01, vardagar 9.30-11.30 och 13.00-14.30.
Information om sjukresor

För beställning av sjukresebuss och taxi 

Ring 0771-38 39 40

Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdet är rökfritt, rökning tillåten endast vid anvisade platser,
se karta över sjukhusområdet.

Bra att veta

I huvudentrén finns toaletter, uttagsautomat, apotek samt cafeteria och kiosk. Dessutom finns restaurang Esset för patienter, besökare och personal. Sjukhuset har också ett bibliotek. 

Öppettider

Hälsotorget

Hälsotorget finns i huvudentrén. Vill du ha hjälp med frågor om bland annat vägvisning, e-tjänster och hälsoval, fråga oss på Hälsotorget.

Vid entréerna finns också navigeringsskärmar, där du som besökare kan trycka för att få vägbeskrivning till en mottagning eller avdelning.

Hälsotorgets öppettider

Gävle vardagar 7.30-15.30.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans andaktsrum är öppet dygnet runt och finns på plan 05 i höghuset (hus 01), lämpligast tar man sig dit via huvudentrén. Sjukhuskyrkans expeditioner finns i det gamla huset, ingång 15 plan 07 i korridoren till höger, närmaste granne med biblioteket.
Mer om sjukhuskyrkan

Synpunkter på vården

Sjukhuset i Gävle välkomnar dina eventuella synpunkter på vården eftersom det bidrar till kvalitetsförbättringar. Tala i första hand med din läkare eller någon annan person som medverkat vid besöket eller behandlingen. Du kan också kontakta verksamhetschefen eller Patientnämnden via telefon 026-15 40 00 (vxl).

1177 Vårdguidens e-tjänst

Patientnämnden och de flesta mottagningar och hälsocentraler kan du även nå via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt när det gäller patienters sjukdomar och personliga förhållanden.