Till startsidan

Trender

Ett antal rapporter har tagits fram för att visa på ett antal trender och utmaningar som vi står inför år 2030.

Trender och utmaningar inför 2030
Sammanställningen ger ett antal bilder inför kommande samhällsutveckling. 

Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län
Fokus för denna rapport ligger på integration på arbetsmarknadoch sysselsättning. 

LUPP, lokal uppföljning Gävleborgs län
LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors verktyg för att få kunskap om unga.

En bild av Gävleborg
I Gävleborg finns många möjligheter som det gäller att rätt ta tillvara och utveckla. Foldern är sammanställd för att belysa några av de förutsättningar och utmaningar som vår region står inför.

Gävleborgs utmaningar  - utanförskap kopplat till kompetensförsörjning
Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest intressanta och avgörande erfarenheterna kring arbetet med unga och utrikesfödda.

Företagens villkor
En av Europas största enkätundersökningar till företag.

Ny enonomisk geografi
Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige.

Scenarier för kommuner och tätorter till år 2050
Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige.

 

Dela denna sida


Publicerad 2015-11-11
Uppdaterad 2015-12-18
Publicerat av webbredaktionen