Till startsidan

Samverka

Ensam är inte stark. När vi samlas kring frågan om hur vi vill
att Gävleborg ska se ut år 2030 är det en framgångsfaktor att
vi tillsammans ser och delar den bilden.

Arbetet sker i samverkan mellan offentliga organisationer, privata aktörer och näringslivsföreträdare samt civilsamhället. Region Gävleborg har ett utpekat, statligt uppdrag att samordna detta regionala utvecklingsarbete. 

Nya samverkansformer mellan nya områden
och aktörer

En gemensam nämnare hos alla som deltar i arbetet med att forma bilden av Gävleborg 2030 är att samverkan är grunden i arbetet. Arbetet bidrar till nya samverkansformer mellan nya områden och aktörer. Det är en del av det regionala utvecklingsarbetet, och genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Tillsammans hjälps vi åt att sprida exempel på hur olika aktörer i regionen arbetar med framtidsbilder. Till vänster finns exempel på samverkanspartners.

Om du saknar någon organisation, hör av dig till oss, vi vill bli flera!

 

Dela denna sida


Publicerad 2015-11-11
Uppdaterad 2016-01-08
Publicerat av webbredaktionen