Till startsidan

Uppdraget

Vi, aktörer och medborgare, har bestämt oss för mer utveckling och mer samverkan. Vårt län är en fantastisk plats och med hjälp av varandra ska vi få Gävleborg att blomstra.

Arbetet med att skapa en gemensam målbild har varit igång sedan hösten 2015. Uppdraget kommer från regionstyrelsen i Region Gävleborg. Inledningsvis har en rad grupperingar med aktörer från många olika verksamheter i länet träffats och arbetat fram vad man bedömer vara viktigt att ta fasta på för ett starkt framtida Gävleborg. Deltagare i grupperna har varit bland andra politiker, näringsliv, organisationer och föreningar som pratat ihop sig om sina framtidsvisioner för ett livskraftigt Gävleborg.

- Vi vill att alla som deltar ska känna delaktighet och att de kan vara med att forma regionens framtid. Alla ska känna sig hörda och veta att deras bidrag blir en del av det gemensamma utvecklingsarbetet, säger Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande.

Dela denna sida


Publicerad 2015-11-11
Uppdaterad 2015-11-26
Publicerat av webbredaktionen