Till startsidan

Målbilder

Under målbildsdagen den 16 oktober träffades cirka 700 personer för att föra dialog om målbilder men också att utbyta erfarenheter, nätverka och att skapa förutsättningar för fortsatt samverkan.

De 3 804 målbilder som deltagarna skrev ned finns nu dokumenterade. För att förenkla överblicken av målbilderna har Region Gävleborg sammanfattat utifrån olika teman.

Topplista

Det finns även en topplista som ger en snabb överblick av de vanligast
förekommande områdena som deltagarna lyfte i sina målbilder.

Ett urval av målbilder

”Förbättrad infrastruktur genom dubbelspår och fiber”

"Frihet att vara som man är"

"Mångfald – vi ser att olikheter berikar Gävleborg"

"Vi lever med hållbarhet som ett naturligt perspektiv i vår vardag"

"Attraktiva bostäder att välja på i olika boendeformer"

"Mötesplatser mellan människor av olika bakgrund"

"Ett rikt och varierat kulturutbud"

Dela denna sida


Publicerad 2015-11-12
Uppdaterad 2015-12-01
Publicerat av webbredaktionen