Till startsidan

Gävleborg 2030

Många målbilder handlar om forskning och innovation.

Triple Steelix bidrar med sitt projektet till måluppfyllelse.

Målbilder - forskning och innovation

Vi ska bli världsledande när det handlar om kylprocesser för industrin

Tekniken kallas "impinging jet" och handlar om att effektivisera kylningsprocessen i samband med värmebehandling av metalliska material. 

Sedan i april har projektgruppen jobbat med att identifiera och initiera konkreta industriella tillämpningar. Dessutom har en testanläggning byggts. Ett av målen är att regionen ska bli världsledande på den nya tekniken. Projektet drivs av Triple Steelix i samarbete med Jernkontoret och Högskolan Gävle.

– Vi håller bland annat på att identifiera företag som behöver ta fram nya material och materialegenskaper i sina produkter, berättar Patrick Olsson på Triple Steelix.

– Högskolan i Gävle har inlett en kraftfull satsning på att bygga upp forskningsresurser inom området. Testutrustningen och ett högtemperaturlaboratorium är en del i denna uppbyggnad, säger Patrick Olsson.

Återvinna värme 

Impinging jet är en teknik som kan komma att skapa nya möjligheter för att ta fram förbättrade material, ge metalliska material nya egenskaper och för att energieffektivisera industriella processer. Dessutom kan tekniken bidra till att minska vattenmängderna i samband med kylning.

Projektet, som startade i april 2015 och som ska pågå i tre år, är ett innovationsprojekt som ska utveckla tekniken som är helt oprövad i den tunga basindustrin. Arbetet sker i nära samverkan med ett av Energimyndighetens projekt, ”Kylning av stål med impinging jet” och inom projektet utvidgas samarbetet till att omfatta även Swerea Swedcast, Swerea Kimab och Högskolan Dalarna.

Forskningstungt projekt

Ett av de viktigaste syftena med projektet är att skapa nya produkter och tjänster i små och medelstora företag i regionen. Men det är framför allt ett forskningstungt projekt. Beräkningsmodeller och praktiska tester ska utvecklas när det handlar om värmeövergången mellan strömmande medium och varma ytor.

– Målet är att kunna konstruera processer för kylning och värmeåtervinning vid ståltillverkning som ger effektivare och kontrollerbara förhållanden, avslutar Patrick.

Fakta
AMI-projektet – affärspotentialer med impinging jet som bas – är ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret/Triple Steelix och Högskolan i Gävle. Medfinansiärer är:
• Vinnova – via Triple Steelix
• Region Gävleborg
• Högskolan i Gävle
• Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF

Mer information:
Triple Steelix
Patrick Olsson, Projektledare Triple Steelix 

Dela denna sida

Gävleborg 2030

Många målbilder handlar om forskning och innovation.

Triple Steelix bidrar med sitt projektet till måluppfyllelse.

Målbilder - forskning och innovation


Publicerad 2015-12-16
Uppdaterad 2016-01-19
Publicerat av webbredaktionen