Till startsidan

Gävleborg 2030

Många målbilder handlar om miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Företaget Greencon bidrar med sitt arbete till måluppfyllelse.

Målbilder - miljö

Smarta gröna tjänster i världsklass

Med högsta kvalitet konkurrerar energi-konsultbolaget Greencon från Gävleborg med de riktigt stora i branschen.

Förutom att erbjuda skräddarsydda tjänster inom energi, miljö och systemutveckling, har företaget utvecklat ett eget fastighetssystem – GreenView. Med hjälp av Google maps får man en direkt överblick över utvalda fastigheters energianvändning. Röda, gula och gröna flaggor visar förbrukningen på ett pedagogiskt vis.

Greencon startade som ett renodlat energikonsultbolag med tjänster som energianalyser, kartläggningar, utredningar och miljöcertifieringar.

Bilden visar den sammanvägda bilden av en kunds myndighetsbesiktningar, både de som importeras och de som utförs direkt i GreenView. Grön nål visar alla besiktningar som är "Godkända", gul nål betyder i det här fallet ”Godkänd med anmärkning” och röd nål betyder att någon av besiktningarna "Ej är godkänd". Är nålen orange är besiktning påbörjad.

Röda, gula och gröna flaggor ger en överblick över hur mycket energi som går åt

Fastighetssystemet GreenView är ett visualiseringsverktyg som presenterar och hanterar insamlad data kring ett fastighetsbestånd med Google maps. Röda, gula och gröna flaggor ger en pedagogisk överblick över energianvändningen.

– Om kunden exempelvis vill titta på energianvändningen i sina fastigheter så flaggas hela beståndet upp på kartan, berättar Niklas. Har den sänkts så blir flaggorna gröna, är den oförändrad så visas flaggorna i gult men om energianvändningen däremot ökat så blir flaggorna röda. Det ger en snabb överblick var åtgärder bör sättas in. Systemet hanterar dessutom hissbesiktningar, obligatorisk ventilationskontroll, systematiskt brandskyddsarbete, skötsel och nöjdkundindex. Det finns egentligen inga begränsningar för vad som kan visas och hanteras. Med GreenView kan vi erbjuda en riktigt smart tjänst som kunderna gillar.

Green Business Region - en arena för innovation och samverkan

Under året har Greencon haft besök av Green Business Region, innovations- och samverkansarenan som hjälper miljöteknikföretag att utvecklas. Många aktörer står bakom Green Business Region, och Region Gävleborg är huvudpartner i Gävleborg.

– De kom precis rätt i tiden eftersom vi just inlett diskussioner om vår synlighet på nätet. Därför fastande vi för erbjudandet om konsultation kring synliggörande av vårt företag och paketerande av tjänster. Tack vare bra råd tror vi att vi nu kan nå en ännu större marknad, avslutar Niklas Hansson. 

Faktaruta:

Greencon startade 2002, omsätter 18 miljoner kronor, och har 18 anställda. Förutom miljöengagemanget så har företaget stöttat Barnfondens fadderbarnsverksamhet i tio år.

Läs mer: www.greencon.se

Green Business Region ger Dalarnas och Gävleborgs miljöteknikföretag bättre förutsättningar att ta vara på de möjligheter som denna utveckling erbjuder – både på hemmaplan och på en global marknad. Region Gävleborg är huvudpartner för Green Business Region i Gävleborg.

Läs mer: www.greenbusinessregion.se

Dela denna sida

Gävleborg 2030

Många målbilder handlar om miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Företaget Greencon bidrar med sitt arbete till måluppfyllelse.

Målbilder - miljö


Publicerad 2016-02-11
Uppdaterad 2016-02-25
Publicerat av webbredaktionen