Till startsidan

En snabbare väg till arbete

Arbetsmarknadsutbildning med Svenska för invandrare, Sfi, är en modell där yrkesutbildning kombineras med Sfi-undervisning. Konceptet har inneburit stora framgångar i Gävleborgs län när det gäller att få nyanlända ut i arbete. Det i sin tur gör att etableringen i det svenska samhället påskyndas.

– Projektet är så pass lyckat att det nu står klart att det är så här vi ska jobba, säger Marcus Nilsson, länssamordnare, Sfi.

Verksamheten drivs i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, länets tio kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen i Gävleborg.

Marcus Nilsson, länssamordnare Sfi, och Ulrika Morelius, länssamordnare på Arbetsförmedlingen, har haft framträdande roller och med anledning av det föreläste Marcus Nilsson, Marita Tångeryd (som för dagen vikarierade för Ulrika Morelius), Arbetsförmedlingen liksom Christer Elg, yrkeslärare, om utbildningen under Gört-dagen 13 maj:

– Det hela går ut på att eleverna får en yrkesutbildning där Sfi-undervisningen är integrerad, förklarar Marcus Nilsson. Just det faktum att yrkesutbildningen och Sfi-undervisningen sker samtidigt och på samma plats är en framgångsfaktor.

Utbildningen är något längre än ordinarie arbetsmarknadsutbildning och är anpassad till målgruppen. Det vill säga alla nyanlända i samtliga kommuner i länet som läser Sfi och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

– Själva utbildningstiden är åtta timmar per dag och pågår cirka 60 till 110 veckor beroende på yrkesinriktningen, berättar Marcus Nilsson.

Ger yrkeserfarenhet

En normal studievecka består av 25 timmars yrkesutbildning och 15 timmars svenskundervisning. De olika utbildningarna sker på olika orter i länet, så många elever får dagligen pendla till och från utbildningsorten.

– En viktig del i utbildningen är att deltagarna får vara ute ett antal veckor på praktik inom sitt valda utbildningsområde, säger Christer Elg. De får då chansen att prova sina nyinlärda kunskaper i yrket och känna på hur det är att arbeta på en arbetsplats i Sverige. Och inte minst så är det ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med arbetsgivare!

Projekt: Arbetsmarknadsutbildning med Sfi - Gävleborgsmodellen

Efter alla goda erfarenheter och lärdomar som gjordes i projektet Arbetsmarknadsutbildning med Sfi har Arbetsförmedlingen, alla kommuner och Länsstyrelsen beslutat att från och med 2014 fortsätta utveckla och arbeta med utbildningsmodellen i de ordinarie verksamheterna. En modell där Sfi-undervisning och yrkessvenska kombineras med en arbetsmarknadsutbildning.


Mer information

AUB med Sfi nationellt och internationellt uppmärksammat!

Möt några av deltagarna

Dela denna sida


Publicerad 2016-08-15
Uppdaterad 2016-08-08
Publicerat av webbredaktionen