Till startsidan

Arbetsplatser som minskar belastningsrelaterad ohälsa i arbetslivet

Under Gört! presenterade Helena Jahncke, forskare vid Högskolan i Gävle, och Kerstin Lundberg, arbetsmiljöspecialist vid Trafikverket, tre spännande forskningsprojekt som undersöker arbetskulturen vid Trafikverket. 

Det är tvärvetenskapliga samverkansprojekt mellan näringslivet och forskningen som stämmer väl överens med Region Gävleborgs målbild – tillsammans är vi starka. 

- Vad gäller arbetsmiljöarbetet så har vi just nu tre pågående forskningsprojekt i vilka vi samarbetar med Högskolan i Gävle: ”Effekter av aktivitetsbaserade kontor på stillasittande, koncentration och hälsa i jämförelse med traditionella kontor”, ”Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten” och ”Flexibla arbeten: hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering”, säger Kerstin Lundberg. 

Helena Jahncke, doktor i psykologi, har tidigare studerat vilka effekter buller i kontorslandskap har på prestation och hälsa. Hennes breda kunskap om kognitiva funktioner och återhämtning kommer till stor nytta i det här projektet med Trafikverket. All forskning, utbildning och samverkan som bedrivs på avdelningen Centrum för belastningsskador vid HiG, syftar till att minska belastningsrelaterad ohälsa i arbetslivet. Målet är att identifiera orsakerna bakom arbetsrelaterade belastningsskador, höja kunskapen kring förebyggande insatser samt belysa hur man kan på bästa vis rehabiliterar de som drabbas.

- Gört var bra med mycket handlingskraft samlad på ett och samma ställe. Jag pratade med några deltagare där jag blev stärkt i att det arbete vi gör tillsammans med högskolan ligger helt rätt i tiden, avslutar Kerstin Lundberg.

 

Dela denna sida


Publicerad 2016-08-08
Uppdaterad 2016-07-15
Publicerat av webbredaktionen